Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Seminárna rada

Duktor:

Pavol Fečkanin, 5. ročník

Viceduktor:

Martin Tokár, 4. ročník

Ceremoniár:

Michal Pavliško, 4. ročník

Viceceremoniári:

Varga Ján, 4. ročník

René Fečko, 3. ročník

Gabriel Šuťák, 2. ročník

Kantori:

Dargaj Miroslav, 6. ročník

Dávid Kravec, 5. ročník

Miroslav Chorendžák, 4. ročník

Boris Rebják, 2. ročník

Peter Ferenc,  2. ročník

Magister a Vicemagister pre I. ročník:

Jozef Košč, 5. ročník

Miroslav Chorendžák, 4. ročník

Magister a Vicemagister pre II. ročník:

Michal Vasiľ, 5. ročník

Patrik Pankulics, 4. ročník

Magister pre Vicemagister III. ročník:

Vladimír Hűbler, 5. ročník

Miroslav Hamarčák, 5.ročník

Webmasteri:

Štefan Zorvan, 4. ročník

Matej Zorvan, 4. ročník

Ján Pavúk, 2. ročník

IKT – Technik:

Michal Janočko, 3. ročník

Kultúrni referenti:

Jakub Jurčišin, 3. ročník

Samuel Slota, 2. ročník

Športoví referenti:

Matúš Sejka, 5. ročník

Roland Nosov, 4. ročník

Infirmaristi:

Tomáš Kavuľa, 5. ročník

Peter Ščerba, 4. ročník

Miroslav Baran, 3. ročník

Richard Fučko, 2. ročník

Kronikári:

Ondrej Miškovič, 5. ročník

Roland Nosov, 4. ročník

Vedúci zboru sv. Romana Sladkopevca:

Dávid Kravec, 5. ročník

Šefredaktor časopisu Prameň:

Miroslav Chorendžák, 4. ročník

Redakčná rada časopisu Prameň:

Michal Vasiľ, 5. ročník

Martin Tokár, 4. ročník

Michal Pavliško, 4. ročník

Peter Rusnák, 3. ročník

Boris Rebják, 2. ročník

Richard Fučko, 2. ročník

Distribučná rada časopisu Prameň:

Štefan Pacák, 3. ročník

Boris Rebják, 2. ročník

Zodpovedný za práčovňu a vysávače:

Matej Zorvan, 4. ročník

Lukáš Petriľák, 2. ročník

Zodpovední za kuchynky za chladničky:

Peter Rusnák, 3. ročník

Samuel Slota, 2. ročník

Zodpovedný za Anastazis:

Michal Vasiľ, 5. ročník

Poštár:

Martin Dlužanin, 2. ročník

Fotografi:

Košč Jozef, 5. ročník

Ján Pavúk, 2. ročník

Štefan Keruľa-Kmec ml., 2. ročník

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018