Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Seminárna rada

Duktor:

Jozef Havrilčák, 5. ročník

Viceduktor:

Pavol Fečkanin, 4. ročník

Ceremoniár:

Šimon Gajan, 5.ročník

Viceceremoniári:

Vladimír Hübler, 4. ročník

Dávid Rybovič, 3. ročník

René Fečko, 2. ročník

Kantori:

Tomáš Pecuch, 6.ročník

Dargaj Miroslav, 5. ročník

Dávid Kravec, 4. ročník

Patrik Priputen, 4. ročník

Jakub Jasik, 3. ročník

Magister a Vicemagister pre I. ročník:

Dávid Šturák, 5. ročník

Jozef Košč, 4. ročník

Magister a Vicemagister pre II. ročník:

Mário Cserép, 4. ročník

Patrik Priputen, 4. ročník

Magister pre Vicemagister III. ročník:

Michal Ondovčák, 5. ročník

Peter Leško, 5.ročník

Webmasteri:

Ondrej Miškovič, 4. ročník

Dávid Zimovčák, 3. ročník

IKT – Technik:

Pavol Pastornický, 3. ročník

Kultúrni referenti:

Patrik Priputen, 4. ročník

Martin Tkáč, 2. ročník

Športoví referenti:

Matúš Sejka, 4. ročník

Jakub Jurčišin, 2. ročník

Infirmaristi:

Peter Leško, 5. ročník

Tomáš Kavuľa, 4. ročník

Martin Grošík, 3. ročník

Miroslav Baran, 2. ročník

Kronikári:

Michal Ondovčák; 5. ročník

Štefan Pacák, 2. ročník

Vedúci zboru sv. Romana Sladkopevca:

Dávid Kravec, 4. ročník

Šefredaktor časopisu Prameň:

Dominik Gromoš, 5. ročník

Redakčná rada časopisu Prameň:

Dominik Gromoš, 5. ročník

Michal Vasiľ, 4. ročník

Pavol Fečkanin, 4. ročník

Jakub Jasík, 3. ročník

Peter Rusnák, 2. ročník

Distribučná rada časopisu Prameň:

Dominik Porhinčák, 3. ročník

Jakub Jurčišin, 2. ročník

Zodpovedný za práčovňu a vysávače:

Peter Kaško, 4. ročník

Štefan Varcholík, 3. ročník

Zodpovední za kuchynky za chladničky:

Peter Fedor, 3. ročník

Štefan Pacák, 2. ročník

Zodpovedný za Anastazis:

Michal Vasiľ, 4. ročník

Poštár:

Michal Janočko, 2. ročník

Fotografi:

Matúš Marčák, 5. ročník

Dávid Rybovič, 3. ročník

Martin Tkáč, 2. ročník;

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2016