Audio

Naposledy aktualizované:

Odpustová slávnosť v kňazskom seminári 17.05.2021

Foto 11.05.2021

Púť bohoslovcov na mariánske pútnicke miesto na hore Zvir v Litmanovej 11.05.2021

Priamy prenos svätých liturgii v RTVS z Prešova 06.05.2021

Seminárna rada 03.05.2021

Propedeutické stretnutie 02.05.2021

Nižšie svätenia bratov štvrtákov 29.04.2021

Príhovor otca Ľubomíra Petrička – veštenie, mágia, exorcizmus 28.04.2021

Duchovné cvičenia pre bratov šiestakov a ich snúbenice 28.04.2021

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 18.04.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Pápež František vymenoval za biskupa Hong Kongu jezuitu Stephena Chow Sau-yana
17.05.2021

Vyšla kniha Most s Čínou s predslovom kardinála Parolina
17.05.2021

Pápež František reholiam: Zasvätený život je dialóg s realitou
17.05.2021

Nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pápež sláviť vo Vatikánskej bazilike
17.05.2021

John Kerry: Hlas pápeža má autoritu v otázke klimatickej krízy
17.05.2021

ČO NA TO BOH A CIRKEV
04.05.2021

Poznáme víťazov „Biblia očami deti a mládeže“ 2020/2021
02.05.2021

Biblická olympiáda virtuálne
02.05.2021

Apologetika katolíckej viery
02.05.2021

V Prešove sa stretli biskupi na zasadaní Rady hierarchov
02.05.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Predstavení

Mons. ThDr. Ján BABJAK SJ, PhD.

prešovský arcibiskup a metropolita

 

rektor:

o. Mgr. Vladimír Sekera Mikluš
tel.č.: +421 902 890 735
e-mail: vladimir.sekera.miklus@unipo.sk

 

vicerektor:

o. PaedDr. Peter Milenky
tel.č.: +421 904 738 715
e-mail: peter.milenky@unipo.sk
e-mail: kapelapmb@gmail.com

 

prefekt:

o. Mgr. Marek Belej
tel.č.: +421 905 928 675
e-mail: marek.belej@unipo.sk
e-mail: marekbelej@centrum.sk

 

Špirituáli:

o. Mgr. Jozef Harvilko
tel.č.: +421 908 560 963
e-mail: jozef.harvilko@gmail.com

 

o. ThLic. Ľuboslav Petričko
tel.č.: +421 911 912 254
e-mail: petricko.luboslav@grkatke.sk
e-mail: otecluboslav@gmail.com

 

o.Mgr. Marek Kaľata
tel.č.: +421 903 285 608
e-mail: marek.kalata@unipo.sk
e-mail: marko.kalata@gmail.com

 


Posledná zmena: 11.12.2020.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove