Audio

Naposledy aktualizované:

Pešia púť bl. Pavla Petra Gojdiča zo seminára do Ruských Pekľan 24.07.2021

Nahrávanie akatistu k svätým Kozmovi a Damiánovi 24.07.2021

Letná brigáda v seminári 2 24.07.2021

Foto 24.07.2021

Letná brigáda v seminári 1 09.07.2021

Miništrantský letný tábor 2021 03.07.2021

Miništrantský letný tábor 03.07.2021

Stretnutie na ministerstve školstva 22.06.2021

Odpustová slávnosť v kňazskom seminári 21.06.2021

Záverečná duchovná obnova a opekačka 21.06.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Emeritný pápež a nerealistickosť „úniku do čistej doktríny“
28.07.2021

V Číne vysvätili piateho biskupa od podpisu provizórnej dohody s Vatikánom
28.07.2021

Prvý Afričan vo vatikánskej agentúre AVEPRO pre hodnotenie univerzít
28.07.2021

Začal sa vatikánsky súd v kauze londýnskej budovy, pokračovanie je v októbri
28.07.2021

Zomrel páter Bernd Hagenkord SJ z nemeckého oddelenia Vatikánskeho rozhlasu
26.07.2021

Vladyka Ján Babjak posvätil obnovený interiér chrámu v Tokajíku
26.07.2021

Prešov sa pripravuje na návštevu Svätého Otca Františka
22.07.2021

Pozvánka na tlačovú konferenciu
21.07.2021

Logo a motto návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku
20.07.2021

Program Apoštolskej cesty Svätého Otca na Slovensko
20.07.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Propedeutické stretnutie

3. mája 2021

Služobné kňazstvo je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus neprestajne buduje a vedie svoju Cirkev (porov. KKC 1547). Pán neustále povoláva robotníkov do svojej vinice a aj dnes sa nájdu tí, ktorí mu slobodne odpovedajú na jeho pozvanie. Jedným z najdôležitejších krokov je formácia v kňazskom seminári.

Prvé online propedeutické stretnutie s kandidátmi do nášho kňazského seminára sa uskutočnilo v mesiaci marec. Druhé stretnutie už mohlo byť realizované za splnenia prísnych epidemiologických opatrení,  priamo v  kňazskom seminári s otcami predstavenými. Stretnutie sa začalo vo štvrtok večer 15. apríla a skončilo v sobotu 17. apríla.
Čítať ďalej »

Nižšie svätenia bratov štvrtákov

29. apríla 2021

V piatok 23. apríla, keď si gréckokatolícka cirkev pripomína sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, slávil v kaplnke sv. Jozefa Snúbenca na arcibiskupskom úrade svätú liturgiu vladyka Ján Babjak SJ, pri ktorej udelil nižšie svätenie – tzv. postriženije. Svätenie prijali štyria seminaristi Prešovskej archieparchie študujúci aktuálne v štvrtom ročníku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity – Martin Dlužanin, Peter Ferenc, Martin Simko a Gabriel Šuťák.
Čítať ďalej »

Príhovor otca Ľubomíra Petrička – veštenie, mágia, exorcizmus

28. apríla 2021

Veľakrát hľadáme pomoc pri riešení našich problémov na takých miestach, ktoré súvisia s okultizmom a veštením, no s našou vierou však nemajú nič spoločné.

O. Ľuboslav Petričko špirituál nášho kňazského seminára v Prešove, exorcista Košickej eparchie v rokoch 2008 – 2020, v časti relácie Čo na to Boh a cirkev v Logos TV porozprával o tom, ako je to s okultizmom, veštením a mágiou.

Je pre kresťanov mágia hriech?

Duchovné cvičenia pre bratov šiestakov a ich snúbenice

26. apríla 2021

V dňoch 19. – 21. marca 2021 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove uskutočnili duchovné cvičenia pre bohoslovcov šiesteho ročníka, spolu s ich snúbenicami, tematicky zamerané na sväté tajomstvá manželstva a kňazstva. Duchovným slovom nás sýtil otec Tomáš Haburaj, farár farnosti Zemplínske Hradište a člen Rady pre mládež Košickej eparchie.
Čítať ďalej »

Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite

24. marca 2021

17. marca sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove, ktorá sa z dôvodu pandémie Covid 19 konala online formou. Život na fakulte, zvlášť odbor katolícku teológiu, v ktorom študujú budúci kňazi, priblížil prof. Peter Šturák, dekan fakulty. Zaspomínal na návštevu sv. Jána Pavla II. na Slovenku v roku 1995 v Prešove, ktorý vtedy povedal, že sme na území stretania Východu a Západu v zmysle liturgickej tradície, pričom poukázal na poslanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku. V tomto kontexte otec dekan vyzdvihol prínos fakulty v tejto oblasti.

Následne zazneli svedectvá študentov a absolventov, bohoslovcov ako aj laikov, ktorí ocenili prínos fakulty do ich študentského, ale aj každodenného života. Rektor seminára otec Vladimír Sekera Mikluš, a otec vicerektor Peter Milenky, priblížili formáciu v kňazskom seminári. Objasnili, že hlavným aktérom povolania je Boh, ktorý povoláva a poukázali na dôležité aspekty kňaza, a to najmä služba a pokora. V závere povzbudili tých, ktorí uvažujú o kňazskom povolaní, aby toto povolanie v sebe nezakopali, ale naň odpovedali. (Miroslav Baran)

Odkaz na video v MS Teams:

1:17:40 – rozhovor s dekanom fakulty
1:27:00 – svedectvá bohoslovcov
1:35:44 – rozhovor s o. rektororom a vicerektorom

 

Veľkopôstna súťaž

21. februára 2021

Počnúc dnešným dňom, Prvou pôstnou nedeľou (Nedeľa o úcte svätých ikon), sme pripravili veľkopôstnu súťaž, ktorá potrvá od 21.2.2021 do 28.2.2021. Zapojenie sa do súťaže je úplne jednoduché, nepotrebujete zbierať žiadne body, ani spĺňať špeciálne úlohy. Podmienky súťaže sú uvedené na účtoch Facebook a Instagram Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Cena pre víťaza: CD Zboru sv. Romana Sladkopevca.
Cena pre označených priateľov víťaza: 2x CD bohosloveckej gospelovej skupiny Anastasis.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční po skončení súťaže. Víťazi budú uverejnení na účtoch Facebook a Instagram Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Požehnaný čas Svätej Štyridsiatnice!

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny

21. februára 2021

V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý prebiehal 8. – 14. februára, sa o. Peter Milenky, vicerektor kňazského seminára, ocitol v úlohe moderátora, kedy viedol diskusiu s dvoma kňazskými manželskými pármi pre TV Logos.


Čítať ďalej »

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ

20. februára 2021

Na Syropôstnu nedeľu, 14. februára, slávil svätú liturgiu v našej seminárnej Kaplnke Najsvätejšie Trojice vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Bola vysielaná v rádiu RTVS, a tak mnohí veriaci mohli počuť slová svojho pastiera. V homílii kládol dôraz na to, aby sme žili duchovný život vo svetle Ježiša Krista a nie život podľa sveta, pretože len duchovný život dáva ozajstný pokoj. Uviedol, že apoštol Pavol nás  svojimi slovami „povzbudzuje k životu, ktorý má perspektívu už na tomto svete, ale aj v radostnej večnosti“. V závere homílie vladyka vyzval k dobrému prežitiu Veľkého pôstu, aby sme sa naučili žiť v Ježišovom svetle. Pozval k častejšej modlitbe, čítaniu Svätého Písma a pozornosti voči blízkym. (M. Baran)

RTVS archív – homília od 21:27

Srdcom gréckokatolík

19. februára 2021

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove