Seminárna knižnicaVýpožičná doba knižnice

Utorok
18:30 - 19:30

Štvrtok
18:30 - 19:30

Sobota
18:30 - 19:30

Knižnica je určená len bohoslovcom Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojidiča.
Knihu je potrebné si objednať vopred najmenej deň cez objednávací systém.