Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Jahve hovoril s Mojžišom z tváre do tváre, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom, on sa potom vracal do tábora, ale jeho služobník Jozue, Nunov syn, mladý muž, neopúšťal vnútro Stanu.

Ex 33, 11

Neviem, či vám prišlo na um, že v tom texte z knihy Exodus Jahve hovoril s Mojžišom, ale Jozue, mladý muž neopúšťal vnútro stanu. Celý čas bol vo vnútri. Rozpoznáte sa v ňom? Jozue je človekom, ktorý sa pripravuje nato, aby po Mojžišovi viedol Boží ľud. Pripravuje sa na úlohu lídra, až bude potreba na poli boja. Zaujímavá otázka. Či do úlohy vodcu vo vojne sa človek pripravuje cez meditáciu? Cez kontempláciu, cez modlitbu, ktorá je nepretržitá. Veď Jozue sa nevzďaľoval zo Stanu.

Pozrime na seba: Koľko máme v sebe ochoty dávania času Bohu? Koľko máme slobody byť s Bohom? To je to, čo nám dovolí byť šťastným cez modlitbu. Lebo stáva sa, že som ochotný byť s Bohom len päť minút. Ale keď to nebude čas strávený s priateľom, ale s niekým, koho sa bojím, tak s tých päť minút budem mať veľmi veľké trápenie. Ale keď cítim v sebe postavu priateľa, tak Bohu dám oveľa viac času a aj bez pocitu straty. Budem sa tešiť, že ten čas môžem dať Bohu.

Lebo Boh má čas pre nás – to je naša skúsenosť. Koľko krát prichádzam, On tu je. Poznajúc kvalitu našej modlitby, Boh by mal právo mať pocit straty času. Ale nie je tomu tak. Koľko s Ním sa chceš porozprávať, Boh ti je k dispozícii.

Želám každému z vás maximálnu slobodu a ochotu v dávaní času pre Boha. Želám každému skúsenosť Stanu Stretávania – miesta, ktoré je mimo tábora. Aby sme sa mohli odtrhnúť od toho čím žijeme každý deň a mohli hoci len chvíľu pozrieť na seba očami Boha.

Abp Grzegorz Ryś
(Rekolekcje Modlitwa, Post, Jałmuźna)

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2019
RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Sedem rumunských biskupov umučených v dobe komunizmu čaká blahorečenie
20.03.2019

Pápežov posynodálny list mladým nesie názov „Kristus žije, naša nádej“
20.03.2019

Pri audiencii pápež vyjadril solidaritu Afrike a pripomenul vzor sv. Jozefa
20.03.2019

Katechéza o modlitbe Otče náš (10): Buď vôľa tvoja
20.03.2019

Marocký arcibiskup: pápežova návšteva bude aj o vzťahoch s islamom a migrácii
20.03.2019

V Libanone posvätili nový kostol na základni mierovej misie OSN
19.03.2019

Pred synodou o Amazónii diskutujú na Georgetowne o integrálnej ekológii
19.03.2019

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Prešov a Sabinov
19.03.2019

Na AŠAD v Juskovej Voli o identite Božieho dieťaťa a o prezentácii na verejnosti
13.03.2019

Duchovná obnova GTF PU v našich veľhorách
10.03.2019

Na hore Zvir sa konala marcová Malá púť
05.03.2019

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví
05.03.2019

V GMC Bárka v Juskovej Voli sa konal kurz Evanjelizácia v Božej moci
04.03.2019

Úvod do svätej Štyridsiatnice
04.03.2019