Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Program dňa

Prednáškové obdobie

Pondelok – Piatok

Utorok

5:10 vstávanie 5:10 vstávanie
5:30 ranné modlitby 5:30 rozjímanie (30min.)
5:40 rozjímanie (30min.)
6:10 sv. liturgia 6:00 utiereň
7:10 raňajky 6:50 raňajky
7:45 odchod na prednášky 7:45 odchod na prednášky
8:00 – 13:10 prednášky na fakulte 8:00-13:10 prednášky na fakulte
13:30 – 13:40 obedňajšie modlitby 13:30-13:40 obedňajšie modlitby
13:40 obed 13:40 obed
14:10 – 16:00 vychádzka a
v pondelok osobné voľno
14:10 – 16:00 sviatosť zmierenia,
formačné stretnutia
16:10 – 16:20 skriptúra 16:15 – 16:30 modlitba 9. času
 16:20 – 17:10 štúdium 16:30 – 17:30 sv. liturgia
17:10-17:20 prestávka
17:20-17:55 štúdium  17:30 večera
18:00 večera,
lektúra (10min.)
 18:00 osobné voľno
18:30 osobné voľno  
20:15 večerné modlitby a
punktá (silentium)
20:15 večerné modlitby a
punktá (silentium)
21:30 večierka 21:30 večierka

 

Sobota

Nedeľa

6:00 vstávanie
6:20 ranné modlitby 6:20 vstávanie
6:30 rozjímanie (30min.) 6:40
7:00 sv. liturgia 7:00 utiereň
– kaplnka / katedrála
8:00 raňajky 8:15 raňajky
8:30 – 12:45 vychádzka 9:00 príprava na svätú liturgiu
9:30 sv. liturgia
11:50 – 12:00 obedňajšie modlitby
12:50 – 13:00 obedňajšie modlitby 12:00 obed
13:00 obed 12:45 – 17:45 vychádzka
13:30 – 16:50 osobné voľno,
upratovanie
17:00 večiereň
17:50 večera 18:00 večera
18:30 – 19:30 nácvik liturgického
spevu
18:30 osobné voľno
19:30 osobné voľno,
punkta privata
 20:00  večiereň
22:00 večierka 22:00 večierka

 

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2016