Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Pápež slávil liturgiu sv. Tomáša s chaldejskou komunitou v Bagdade
07.03.2021

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

V abrahámovskom Ure sa pápež stretol s predstaviteľmi náboženstiev
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Filipovka 2020

Duchovné slovo

Filipovka

Už se zase těšíme na Jéžíška copak nám letos nadělí …“, spieva sa v jednej českej piesni. Začínajúc pôstny čas Filipovky, môžeme upriamiť svoj pohľad na očakávanie. Deti očakávajú dary a tešia sa na ne. My dospelí sa im často snažíme vysvetliť, že to Ježiš je na Vianociach najdôležitejší. To preto, aby na to nikdy nezabudli. Aj keď otcovia Cirkvi hovoria, že práve srdce človeka je rajom, ktorý nám dáva Boh v pokojnom stave.

Deti tento raj v svojej nevinnosti prežívajú a aj preto ich teší, keď dostávajú ďalšie dary. Nám netreba pripomínať, že tým najdôležitejším darom, ktorý očakávame je sám Darca nášho života – Boží Syn, na ktorého príchod na zem sa pripravujeme v tomto požehnanom čase. Práve my dospelí, čím sme starší, postupne zisťujeme, že najviac, čo si želáme, je mať práve tento „raj v srdci“ a že nič viac nám k šťastiu nechýba.

Počas „prvej Filipovky“ prišiel Ježiš v krehkosti svojho tela, v dejinnej Filipovke prichádza v moci Svätého Ducha. Fulton Sheen spomína: „Keď Boh prišiel na tento svet, nebo nezostalo prázdne. Keď Kristus prišiel na tento svet, nezmenšil sa, nebol prispôsobený ľudským rozmerom, skôr bol Božím životom, ktorý prebýval v ľudskom tele.

Tento zostup Boha sa môže uskutočňovať aj teraz v každom jednom z nás. Nie, aby sa Boh zmenšil, ale práve naopak, aby sa Boží život naplno rozvinul v našom živote. Nech každý deň je zrodením Božej lásky a potom toto tajomstvo viery príchodu Božieho Syna na svet nebude len spomienkou.

V tomto pôstnom čase môžeme čakať, že sa niečo v našom živote vyrieši, vyjasní alebo zlepší, no nech to nie je to najdôležitejšie. Nech naše srdce túži a čakáva, že Pán bude s nami. Svet často vynecháva Ježiša, a preto žijeme v takom zmätku.

Pieseň, ktorú som spomínal na začiatku má takéto pokračovanie: „Všichni chcem však od Ježíška, jen abych byl šťastný a veselý.“ Jeden muž spomína na výchovu svojej matky, ktorá mu stále zdôrazňovala, že v živote je najdôležitejšie byť šťastným. Keď prišiel do školy a učiteľka sa ho spýtala, čím by chcel byť v živote, on pohotovo odpovedal: „Šťastným.“ Učiteľka povedala, že nepochopil jej otázke. On jej zase odpovedal, že ona nepochopila životu.

Dnes sa veľa diskutuje o budúcnosti sveta. Kam bude smerovať svet a ako bude vyzerať naša budúcnosť na zemi a medzi ľuďmi? Myslím, že odpoveď je jasná. Kde je Boh, tam je aj budúcnosť. Naša budúcnosť je v Ježišovi, ktorého príchod na svet a Jeho záujem o nás budeme oslavovať. Požehnaný čas Filipovky. (o. Marek Kaľata)


Posledná zmena: 18.11.2020.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove