Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Harmonogram roka

 • 11.9. – 15.9. 2016 – Duchovné cvičenia pre seminaristov v Juskovej Voli
 • 18.9.2016 – Nástup seminaristov do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
 • 19.9.2016 – Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/17 na GTF PU v Prešove v katedrále sv. Jána Krstiteľa a imatrikulácia študentov 1. ročníka
 • 20.9.2016 – Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/17 na PU v Prešove v DJZ v Prešove o 10.30 hod.
 • 19.9. – 16.12.2016 – Výučba v zimnom semestri
 • 29.9.2016 – Konferencia GTF PU, Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva, doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
 • 30.9. – 2.10.2016 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa
 • 4.10.2016 – Konferencia na GTF PU, Cyrilské rukopisy a tlačené knihy v historickom, jazykovom, kultúrnom a teologickom kontexte, prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
 • 7.10. – 9.10.2016 – 10. jubilejná púť seminaristov z Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrade – Duchovná obnova
 • 7.10. – 8.10.2016 – Konferencia na GTF PU, Sacrum a príroda, doc. ThDr. P. Tirpák, PhD. a prof. ThDr. M. Petro, PhD.
 • 14.10 – 16.10.2016 – Príprava na manželstvo Sigord; Stretnutie o. rektora kňazského seminára so seminaristami piateho ročníka a ich priateľkami
 • 18.10.2016 – Uvedenie prvákov do seminárneho bratstva
 • 21.10. – 23.10.2016 – Návšteva 2.ročník GRFC v Čičave
 • 25.10.2016 – Kňazský deň Prešovskej archieparchie, účasť seminaristov šiesteho ročníka
 • 28.10. – 30.10.2016 – Víkend s hlasovou pedagogičkou
 • 30.10.2016 – Odchod seminaristov domov – Pamiatka zosnulých
 • 1.11.2016 – Príchod seminaristov do seminára, večer
 • 4.11. – 6.11.2016 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa
 • 5.11.2016 – Príprava na manželstvo IV. ročník
 • 15.11.2016 – Obliečka seminaristov 2. ročníka
 • 18.11. – 20.11.2016 – Duchovná obnova
 • 22.11.2016 (25.11.) – Stretnutie o. arcibiskupa a metropolitu so seminaristami 6.roč. a ich priateľkami (15.00 hod.)
 • 25.11. – 27.11.2016 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa
 • 26.11.2016 – Bararas – Hudobná aktivita s Rómami ( big band ) v Ľutine – dobrovoľne
 • 27.11.2016 – Príprava na manželstvo VI. Ročník
 • 3.12.2016 – Príprava na manželstvo Sigord V. ročník
 • 4.12.2016 – Mikulášsky večierok
 • 8.12.2016 – Subdiakonát seminaristov 5. ročníka v katedrále 16.00 hod.
 • 9.12. – 11.12.2016 – Duchovná obnova
 • 16.12. – 18.12.2016 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa
 • 19.12.16 -10.2.2017 – Skúškové obdobie za zimný semester
 • 22.12.2016 – Odchod seminaristov domov na sviatky Narodenia JK
 • 8.1.2017 – Návrat seminaristov do seminára po sviatkoch Bohozjavenia JK
 • 15.1.2016 – Príprava na manželstvo Sigord VI. ročník
 • 20.1. – 22.1.2017 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa Víkend na farnostiach V. a VI. ročník
 • 27.1. – 29.1.2017 – Duchovná obnova

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2016