Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Harmonogram roka

  • 11.9.2017 – Nástup seminaristov do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
  • 12.9. – 15.9. 2017 – Duchovné cvičenia pre seminaristov
  • 18.9.2017 – Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/18 na GTF PU v Prešove v katedrále sv. Jána Krstiteľa a imatrikulácia študentov 1. ročníka
  • 29.9.2017 – Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/18 na PU v Prešove v DJZ v Prešove o 10.30 hod.
  • 18.9. – 15.12.2017 – Výučba v zimnom semestri
  • 29.9. – 1.10.2017 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa
  • 30.9.2017 – Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Títa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality (v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny o 10.30 hod.)
  • 20.10. – 22.10.2017 – AŠAD 2. a 3. ročník Juskova Voľa

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018