Duchovné slovo

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovné povolanie

Boh k nám hovorí v Biblii, prehovára k nám z každého slova, ktoré v nej čítame. V žalme je napísané: „Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko“ (Ž 139,1). Boh pozná každého človeka po mene a premýšľa o ňom ešte pred tým, než ho počala jeho mať ako píše prorok Jeremiáš: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1,5)

Dar povolania v Božom premýšľaní stojí pred darom života. Žijeme preto, lebo sme boli povolaní k životu skrze Boha. Povolanie sa nezískava, povolanie sa odkrýva. Fundamentom povolania je stretnutie s osobou Ježiša Krista, ktorá mi pomáha odkrývať moje povolanie. Povolanie je zviazané s osobou Ježiša Krista. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Pamätajte, nikto nemá právo na kňazstvo. Nedá sa to vyhľadať. Môžem byť iba vyhľadaným cez Ježiša“. (Ja osobne sa bojím povolaní, ktoré sa nenarodili z osobného stretnutia z Ježišom.)

Ježiš prichádza do môjho života a hovorí ku mne tak, ako prehováral k tým rybárom, ktorých si vybral za apoštolov. Šimonovi a Andrejovi hovorí: „Poďte za mnou!“ (Mk 1,17) To isté aj Lévimu (Mk 2,14.) Kde je tu položený akcent? „Poďte?“ – to slovo obsahuje akési ťahanie, ale je to ťahanie s voľnosťou. Môžeš počuť tie slová a ísť a môžeš počuť tie slová a neísť. No akcent tu nie je. „Za mnou“ – tu je akcent. Ide o jeho osobu, zviazanie s Ním. Preto v povolaní ide vždy o vzťah.

On povoláva koho chce a pozýva ho, aby bol s Ním. „Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.“ (Mk 3,13) K čomu nás Ježiš volá? Aby sme boli s Ním. Preto človek povolaný do kňazstva je povolaný v prvom rade k tomu, aby žil s Ježišom.

Aké boli prvé kroky apoštolov po povolaní? On ich povolal a oni ho začali nasledovať: „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ (Mk 1,18) Zanechali to s čím žili – svoje siete. Keď chceš ísť za Ním, mal by si odísť od toho, za čím teraz chodíš. Je pravda, že môžem ísť za Ním a neodísť od svojich sietí zostávajúc v svojom svete. Nie je to správne, ale Ježiš ma necháva slobodným, lebo niet zrelej voľby bez slobody rozhodnutia. Zebedejovci dokonca zanechali nielen siete, ale aj svojho otca „a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním“  (Mk 1,20)

Prvé slovo, ktoré nám znie po povolaní Léviho je: „vstal“  – „On vstal a išiel za ním.“ (Mk 2,14b) On vstal od toho čím žil! Nasledovať Ježiša znamená veľakrát vzdať sa svojich predstáv, plánov, zázemia, komfortu, istôt a vykročiť do neznámeho prostredia. A to je cesta, cesta od povolania k rozhodnutiu. Môžeš byť povolaný, ale nemusíš ho zavŕšiť rozhodnutím. Ak sa v povolaní neuskutočňuje rozhodnutie, problém nie je na strane toho kto vyberá, ale na strane toho kto je vybraný. Ak neprichádza rozhodnutie, povolanie môže zanikať.

Tí povolaní apoštoli prišli k nemu – „oni prišli k nemu“ (Mk 2,14b) Začínajú žiť životom Ježiša Krista. Stávajú sa po jeho strane – boku. Toto rozhodnutie nie je iba duchovné, ale aj materiálne. Museli zmeniť svoje miesto na očiach tých, čo tam stáli. A toto je rozhodnutie! Vyjsť zo zástupu a postaviť sa po Jeho strane pred očami všetkých a žiť životom Ježiša Krista. A to je vlastne seminár. Sú tu mladí muži, ktorí vyšli zo zástupu (svojich rodín, priateľov, farnosti), aby sa postavili na Jeho stranu. Seminár je zároveň miesto, kde sa učia žiť a byť v blízkosti toho kto ich povolal.

Pokiaľ si myslíš, že aj Ty si volaný ku kňazstvu, môžeš navštíviť gréckokatolíckeho kňaza najbližšie v Tvojom okolí a pohovoriť si s ním o Tvojom živote, plánoch a vyjaviť mu svoju túžbu či by to mohla byť aj Tvoja životná cesta. Doporučujeme Ti tiež modliť sa, viesť život podľa Božieho slova a cirkevných prikázaní, spoznávať východný obrad, plniť si dobre svoje povinnosti, zoznamovať sa z rôznymi spôsobmi zasväteného života – rehoľný život, kňazstvo v manželstve a kňazstvo v celibáte. Pomôcť Ti môže aj stránka http://povolania.kbs.sk/

Chcel by si spoznať miesto, vzťahy, službu, ktorú pre Teba Boh pripravil? Zúčastni sa prípravného (propedeutického) roka v kňazskom seminári. Viac Ti o tom povie Tvoj kňaz.

A pokiaľ si urobil rozhodnutie – postaviť sa na Jeho stranu – a premýšľaš o podaní prihlášky, viac informácií nájdeš tu.


Posledná zmena: 24.05.2020 - 19:58.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2020
                Podporte nás
Aktuality:

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 17.04.2020

Posvätenie kolivy a Nedeľa ortodoxie – Veľký pôst 2020 06.03.2020

Ruženec za Slovensko 27.02.2020

Duchovná obnova – február 2020 27.02.2020

Večer s Máriou Mačoškovou 27.02.2020

Prednáška otca Miloša Pikalu (Inky) – Farské evanjelizačné bunky 11.02.2020

Svätenie priestorov kňazského seminára 23.01.2020

Subdiakonská vysviacka bratov piatakov 10.12.2019

Prednáška otca Emmanuela Yousafa o prenasledovaní kresťanov 10.12.2019

Duchovná obnova november 2019 10.12.2019

Obliečka bratov druhákov (2019) 20.11.2019

Liturgia sv. Jakuba v prešovskej katedrále (2019) 25.10.2019

Prednáška o Gréckokatolíckej rómskej misii na Slovensku 20.11.2019

Púť bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad 25.10.2019

Uvedenie bratov prvákov do seminárneho bratstva 25.10.2019

Prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých 25.10.2019

Zdieľanie dobrých správ v Digitálnom svete 25.10.2019

Futbalový zápas s bratmi prvákmi 25.10.2019

Pochod za život 2019 25.10.2019

Prešovskí bohoslovci začali akademický rok duchovnou obnovou 25.10.2019

Naposledy aktualizované:

Duchovné povolanie 24.05.2020

Predstavení 04.05.2020

Informácie pre kandidátov 29.04.2020

Dôležitá úloha duchovenstva na ceste do budúcnosti II. 17.04.2020

Dôležitá úloha duchovenstva na ceste do budúcnosti I. 17.04.2020

Cesta k svätosti kňaza sa začína práve v seminári 17.04.2020

Celým svojím srdcom 17.04.2020

„V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“. Jn 1, 4 17.04.2020

Ženy myronosičky 17.04.2020

Kňazský seminár 17.04.2020

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Generálna audiencia: opravdivá modlitba oslobodzuje od násilia
27.05.2020

António Guterres: globálne hrozby si vyžadujú novú solidaritu
27.05.2020

Vo Svätodušnú nedeľu bude pápež sláviť omšu v kaplnke baziliky
27.05.2020

Ubehlo 425 rokov od smrti apoštola Ríma, sv. Filipa Neriho
26.05.2020

„S pohľadom Ježiša“ – zamyslenie z novej knihy pápeža Františka
26.05.2020

Online konferencia k výročiam Gréckokatolíckej cirkvi
24.05.2020

Pocta blahoslavenému P. P. Gojdičovi a ospravedlnenie sa celej Gréckokatolíckej cirkvi
24.05.2020

Vo Varhaňovciach odhalili pamätnú tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom
23.05.2020

Biskupovi Gojdičovi odhalia pamätnú tabuľu na leopoldovskej väznici
20.05.2020

Vladyka Ján si pripomenul výročie fatimských zjavení v kaplnke na Sekčove
17.05.2020