Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovné povolanie

Boh k nám hovorí v Biblii, prehovára k nám z každého slova, ktoré v nej čítame. V žalme je napísané: „Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko“ (Ž 139,1). Boh pozná každého človeka po mene a premýšľa o ňom ešte pred tým, než ho počala jeho mať ako píše prorok Jeremiáš: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1,5)

Dar povolania v Božom premýšľaní stojí pred darom života. Žijeme preto, lebo sme boli povolaní k životu skrze Boha. Povolanie sa nezískava, povolanie sa odkrýva. Fundamentom povolania je stretnutie s osobou Ježiša Krista, ktorá mi pomáha odkrývať moje povolanie. Povolanie je zviazané s osobou Ježiša Krista. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Pamätajte, nikto nemá právo na kňazstvo. Nedá sa to vyhľadať. Môžem byť iba vyhľadaným cez Ježiša“. (Ja osobne sa bojím povolaní, ktoré sa nenarodili z osobného stretnutia z Ježišom.)

Ježiš prichádza do môjho života a hovorí ku mne tak, ako prehováral k tým rybárom, ktorých si vybral za apoštolov. Šimonovi a Andrejovi hovorí: „Poďte za mnou!“ (Mk 1,17) To isté aj Lévimu (Mk 2,14.) Kde je tu položený akcent? „Poďte?“ – to slovo obsahuje akési ťahanie, ale je to ťahanie s voľnosťou. Môžeš počuť tie slová a ísť a môžeš počuť tie slová a neísť. No akcent tu nie je. „Za mnou“ – tu je akcent. Ide o jeho osobu, zviazanie s Ním. Preto v povolaní ide vždy o vzťah.

On povoláva koho chce a pozýva ho, aby bol s Ním. „Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu.“ (Mk 3,13) K čomu nás Ježiš volá? Aby sme boli s Ním. Preto človek povolaný do kňazstva je povolaný v prvom rade k tomu, aby žil s Ježišom.

Aké boli prvé kroky apoštolov po povolaní? On ich povolal a oni ho začali nasledovať: „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ (Mk 1,18) Zanechali to s čím žili – svoje siete. Keď chceš ísť za Ním, mal by si odísť od toho, za čím teraz chodíš. Je pravda, že môžem ísť za Ním a neodísť od svojich sietí zostávajúc v svojom svete. Nie je to správne, ale Ježiš ma necháva slobodným, lebo niet zrelej voľby bez slobody rozhodnutia. Zebedejovci dokonca zanechali nielen siete, ale aj svojho otca „a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním“  (Mk 1,20)

Prvé slovo, ktoré nám znie po povolaní Léviho je: „vstal“  – „On vstal a išiel za ním.“ (Mk 2,14b) On vstal od toho čím žil! Nasledovať Ježiša znamená veľakrát vzdať sa svojich predstáv, plánov, zázemia, komfortu, istôt a vykročiť do neznámeho prostredia. A to je cesta, cesta od povolania k rozhodnutiu. Môžeš byť povolaný, ale nemusíš ho zavŕšiť rozhodnutím. Ak sa v povolaní neuskutočňuje rozhodnutie, problém nie je na strane toho kto vyberá, ale na strane toho kto je vybraný. Ak neprichádza rozhodnutie, povolanie môže zanikať.

Tí povolaní apoštoli prišli k nemu – „oni prišli k nemu“ (Mk 2,14b) Začínajú žiť životom Ježiša Krista. Stávajú sa po jeho strane – boku. Toto rozhodnutie nie je iba duchovné, ale aj materiálne. Museli zmeniť svoje miesto na očiach tých, čo tam stáli. A toto je rozhodnutie! Vyjsť zo zástupu a postaviť sa po Jeho strane pred očami všetkých a žiť životom Ježiša Krista. A to je vlastne seminár. Sú tu mladí muži, ktorí vyšli zo zástupu (svojich rodín, priateľov, farnosti), aby sa postavili na Jeho stranu. Seminár je zároveň miesto, kde sa učia žiť a byť v blízkosti toho kto ich povolal.

Pokiaľ si myslíš, že aj Ty si volaný ku kňazstvu, môžeš navštíviť gréckokatolíckeho kňaza najbližšie v Tvojom okolí a pohovoriť si s ním o Tvojom živote, plánoch a vyjaviť mu svoju túžbu či by to mohla byť aj Tvoja životná cesta. Doporučujeme Ti tiež modliť sa, viesť život podľa Božieho slova a cirkevných prikázaní, spoznávať východný obrad, plniť si dobre svoje povinnosti, zoznamovať sa z rôznymi spôsobmi zasväteného života – rehoľný život, kňazstvo v manželstve a kňazstvo v celibáte. Pomôcť Ti môže aj stránka http://povolania.kbs.sk/

Chcel by si spoznať miesto, vzťahy, službu, ktorú pre Teba Boh pripravil? Zúčastni sa prípravného (propedeutického) roka v kňazskom seminári. Viac Ti o tom povie Tvoj kňaz.

A pokiaľ si urobil rozhodnutie – postaviť sa na Jeho stranu – a premýšľaš o podaní prihlášky, viac informácií nájdeš tu.


Posledná zmena: 24.05.2020.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás
Aktuality:

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Štedrý dar 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Duchovná obnova 15.12.2020

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Duchovné cvičenia v seminári 01.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Naposledy aktualizované:

Propedeutický ročník 20.01.2021

Štedrý dar 23.12.2020

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Zamestnanci 15.12.2020

Spoločná opekačka na začiatku akademického roka 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Predseda biskupskej konferencie USA k inaugurácii prezidenta Bidena
21.01.2021

Svätý Otec kondoloval do Madridu po explózii v cirkevnej budove
21.01.2021

Pápež Bidenovi: Podporovať pokoj a zmierenie v USA i vo svete
20.01.2021

Vatikán začal očkovať bezdomovcov
20.01.2021

Generálna audiencia: Modliť sa znamená bojovať za jednotu
20.01.2021

Sestry baziliánky sa rozlúčili so svojou spolusestrou Bernadetou Annou Voškovou
14.01.2021

Arcibiskup Ján Babjak vyjadruje sústrasť k úmrtiu vladyku Florentina Crihălmeanu
12.01.2021

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
06.01.2021

Oznam o úmrtí sestry Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
05.01.2021

Pastiersky list na začiatok Nového roka 2021
31.12.2020