Duchovné slovo

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Informácie v Maďarčine

A SZEMINÁRIUM TÖRTÉNETE

Eperjes mindig is az egyik legjelentősebb város volt Szlovákia keleti részén, mind kulturális, mind társadalmi szempontból.  1299. január 28-án kapott városi rangot, IV. Béla királytól. A XV. század elején a városi iskola kezdte meg működését, ami a reformáció idején filozófia szakkal bővült és egyetemi rangra emelkedett. Ugyanekkor építettek hozzá egy kollégiumot is. A város ilyen nagymértékű fejlődése nyomán, 1880-ban Tóth Miklós eperjesi püspök alatt létrejön az Academia Theologica. Időközben 1818. szeptember 22-én, VII. Pius pápa a „Relata Semper”. kezdetű bullájában megalapítja az eperjesi egyházmegyét. Később, 2008. január 3-án XVI. Benedek pápa metropóliai rangra emelte. 1950-ben, amikor a szlovákiai görögkatolikusok erőszakos felszámolása történik, az oktatás is megszűnik az egyetemen. Újra, 1990-ben kezdte meg működését.

A SZEMINÁRIUM VÉDŐSZENTJE

A szeminárium védőszentje: boldog Gojdics Péter Pál eperjesi püspök. 1888. július 7-én született a Sáros vármegyei Pillerpeklén. Tanulmányait Eperjesen majd Budapesten folytatta. 1927 -ben szentelték püspökké. Püspökként hangsúlyozta: ”Isten segítségével szeretne lenni árvák atyja, a szegények segítője boldogságban és szomoruságban.”  1950-ben a Csehszlovák Népköztársaság betiltotta a görög katolikus egyházat, és Gojdics püspököt bebörtönözte. 1951-ben hamis vádak alapján elítélték. Különböző börtönökben sínylődött, de ő mindvégig ragaszkodott hitéhez, s titokban imádkozott és misézett. Felajánlották neki, hogy szabadon engedik, ha elfogadja a csehszlovák ortodox egyház pátriárkájának tisztét, de ő elutasította az ajánlatot, mert hűséges akart maradni a pápához és egyházához. A kínzások és rossz börtönkörülmények következtében 1960-ban a börtönkórházban elhunyt. 2001-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta. A Jad Vasem Intézet 2008-ban a Világ Igaza címmel tüntette ki, a második világháború alatti zsidómentő tevékenységéért.

LELKISÉG

A szeminárium egyik legfontosabb feladat, hogy a növendékek, minél közelebbi és bensőségesebb kapcsolatot alakítsanak ki az Istennel. Ezt segíti a kollektív ima, szent liturgia és az elmelkedes. Mind ezek segítik, hogy a szemináriuumi és az egyéni élet középppontjába az Isten foglaljon helyet. Ezt segíti továbbá a reggeli elmélkedés, ahol az első évfolyamosok felolvasnak a szentek életéből. A másod, harmad évfolyamosok a rózsafüzérről tartanak elmélkedést. A hatod évesek pedig szentbeszédeket tartanak.

ÚT A PAPSÁG FELÉ

A szemináriumi élet azon túl, hogy az Istent helyezi középpontba, a személyiséget is formálja. Mindezek kapcsán 4 fő mozzanatot kell kiemelni, amely egy Isten központú érett ember kialakulását szolgálja:

  1. Személyiség kialakulása – Istennel, másokkal és önmagával kiegyensúlyozott kapcsolata legyen.
  2. Spirituálitás kialakulása – az Istenre mint apára tekintsen, legyen egy bensőséges viszony vele, és ezt hitelesen tudja közvetíteni.
  3. Szellemi formáció – hit és erkölcs dolgában járatos legyen.
  4. Lelkipásztori kialakulása – Az Isten tanúja legyen ebben a világban.

Posledná zmena: 06.07.2016 - 17:27.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2020
                Podporte nás
Aktuality:

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 17.04.2020

Posvätenie kolivy a Nedeľa ortodoxie – Veľký pôst 2020 06.03.2020

Ruženec za Slovensko 27.02.2020

Duchovná obnova – február 2020 27.02.2020

Večer s Máriou Mačoškovou 27.02.2020

Prednáška otca Miloša Pikalu (Inky) – Farské evanjelizačné bunky 11.02.2020

Svätenie priestorov kňazského seminára 23.01.2020

Subdiakonská vysviacka bratov piatakov 10.12.2019

Prednáška otca Emmanuela Yousafa o prenasledovaní kresťanov 10.12.2019

Duchovná obnova november 2019 10.12.2019

Obliečka bratov druhákov (2019) 20.11.2019

Liturgia sv. Jakuba v prešovskej katedrále (2019) 25.10.2019

Prednáška o Gréckokatolíckej rómskej misii na Slovensku 20.11.2019

Púť bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad 25.10.2019

Uvedenie bratov prvákov do seminárneho bratstva 25.10.2019

Prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých 25.10.2019

Zdieľanie dobrých správ v Digitálnom svete 25.10.2019

Futbalový zápas s bratmi prvákmi 25.10.2019

Pochod za život 2019 25.10.2019

Prešovskí bohoslovci začali akademický rok duchovnou obnovou 25.10.2019

Naposledy aktualizované:

Duchovné povolanie 24.05.2020

Predstavení 04.05.2020

Informácie pre kandidátov 29.04.2020

Dôležitá úloha duchovenstva na ceste do budúcnosti II. 17.04.2020

Dôležitá úloha duchovenstva na ceste do budúcnosti I. 17.04.2020

Cesta k svätosti kňaza sa začína práve v seminári 17.04.2020

Celým svojím srdcom 17.04.2020

„V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“. Jn 1, 4 17.04.2020

Ženy myronosičky 17.04.2020

Kňazský seminár 17.04.2020

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

List pápeža Františka pri 25. výročí encykliky sv. Jána Pavla II. o ekumenizme
25.05.2020

Začal sa osobitný rok Laudato si´ v réžii Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj
25.05.2020

Uplynulo 35 rokov od kardinálskeho kreovania Jozefa Tomka
25.05.2020

„Rozdielni a jednotní“ – nová kniha pápeža Františka o hodnote komunikácie
25.05.2020

Regina caeli: Po nanebovstúpení je Ježiš naďalej a stále medzi nami
24.05.2020

Online konferencia k výročiam Gréckokatolíckej cirkvi
24.05.2020

Pocta blahoslavenému P. P. Gojdičovi a ospravedlnenie sa celej Gréckokatolíckej cirkvi
24.05.2020

Vo Varhaňovciach odhalili pamätnú tabuľu dvom gréckokatolíckym kňazom
23.05.2020

Biskupovi Gojdičovi odhalia pamätnú tabuľu na leopoldovskej väznici
20.05.2020

Vladyka Ján si pripomenul výročie fatimských zjavení v kaplnke na Sekčove
17.05.2020