Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Ženy myronosičky – dôvera v Božiu moc

Christos voskrese!

Prežívame Svetlý týždeň, dni po Pasche, kedy sa každý jeden deň slávi ako nedeľa Paschy.
Po modlitbe Regina Caeli a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec na Svetlý pondelok pripojil tieto slová: „Drahí bratia a sestry, počuli sme, že ženy učeníkom odovzdali zvesť o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Dnes by som s vami chcel pamätať na to, koľko toho robia ženy, aj v tomto čase zdravotnej pohotovosti, aby sa postarali o ostatných: ženy lekárky, zdravotné sestry, príslušníčky poriadkových a väzenských zložiek, pracovníčky v obchodoch s nevyhnutným tovarom… a mnoho mám, sestier a starých mám, ktoré sa nachádzajú uzavreté v dome s celou rodinou, s deťmi, starými ľuďmi či osobami s postihnutím. Niekedy im hrozí násilie, kvôli príliš zaťažujúcemu spolužitiu, ktoré znášajú. Modlime sa za ne, aby im Pán daroval silu a aby im naše komunity mohli byť oporou, ako aj ich rodinám. Nech nám Pán dá odvahu žien, ísť vždy napred.”

Veľmi ma tieto slová Svätého Otca oslovili. Pápež upriamil pozornosť na konanie žien okolo Ježišovho ukrižovania a rýchleho pochovania a zároveň to spojil aj s konaním žien v týchto neľahkých časoch pandémie. Čítať ďalej


Posledná zmena: 15.04.2020.

Aktuality:

Štedrý dar

23. decembra 2020

V predvianočnom čase, v piatok 18. 12. 2020, navštívil gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove poslanec NR SR a podpredseda PSK PhDr. Jozef Lukáč. Pri stretnutí s vedením seminára odovzdal štedrý dar – nové pracovné notebooky pre otcov predstavených. Jeho návštevu sprevádzal aj profesor Gabriel Paľa, prvý prorektor Prešovskej univerzity, ktorý neustále aktívne pracuje na rozvoji formácie budúceho kňazstva nielen výučbou na fakulte, ale aj podporou seminára ako pevnej súčasti Prešovskej univerzity.
Všetci predstavení zo srdca obom vyslovujú úprimné poďakovanie a prajú veľa síl, Božieho požehnania do ďalšej práce a spolupráce na mnohaja i blahaja lita. (Richard Fučko)

Vianočná rozlúčka

18. decembra 2020

17. december bol pre nás iným dňom ako ostatné, pretože sme si sprítomnili atmosféru Vianoc naším vianočným večerom. Začali sme molebenom k bl. biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, patrónovi nášho seminára. Po ňom sme sa presunuli do jedálne, kde nás čakala Štedrá večera a vianočný program popretkávaný rôznymi vinšami a koledami. V úvode sa prihovoril otec rektor a upriamil našu pozornosť na „trojité narodenie Slova“. Prvé sa uskutočnilo pred vekmi, keďže Slovo je večné, druhé v čase pri príchode Slova – Krista na svet a tretie počas sviatkov narodenia Krista sa chce uskutočniť v našich srdciach. O priebeh celej akcie sa starali bratia piataci. V závere nechýbalo ani tradičné rozbaľovanie darčekov. (Miroslav Baran, Richard Fučko).

Duchovná obnova

15. decembra 2020

V sobotu 12. decembra sme v seminári privítali otca Tomáša Haburaja, farára farnosti Zemplínske Hradište, ktorý viedol krátku duchovnú obnovu. V dvoch prednáškach priblížil témy oslobodzovania a vnútorného uzdravovania. Zdôraznil, že oslobodzuje jedine vzťah s Bohom. Problematiku objasnil aj vďaka bohatým skúsenostiam zo svojej praxe. Povzbudení svedectvom o Božej moci sme tak mohli vykročiť do ďalších dní. (Miroslav Baran) Foto

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu

9. decembra 2020

8. december, sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, bol výnimočným medzníkom na ceste ku Kristovmu kňazstvu pre bratov piatakov, ktorí prijali svoje prvé nižšie svätenia, a to postriženije a poddiakonát z rúk otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Štefan Pacák, Miroslav Baran, Peter Rusnák, Jakub Jurčišin a René Fečko prijali postriženije, kde sú významnými momentmi vkladanie rúk biskupa a strihanie vlasov hlavy v znaku kríža na znak úplného zasvätenia sa Bohu. Týmto svätením boli uvedení do služby čteca, speváka a svieconosiča.

Potom nasledovalo udelenie poddiakonátu, kde je taktiež rukopoloženije biskupa. Poddiakonát prijal aj seminarista Peter Koršňák. Týmto svätením boli piataci uvedení do služby vo svätyni. Nasledovala archijerejská svätá liturgia. V homílii sa prihovoril vladyka Ján a zdôraznil svätencom dôležitosť života vo vzťahu s Božím Slovom.

Vychádzal z evanjelia sviatku, kedy Ježišovi oznámili, že za ním prišla jeho matka a bratia, no on povedal, že jeho matkou a bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. „Aj vy buďte Ježišovými bratmi i matkou“, uviedol vladyka. V závere sa bratia piataci poďakovali vladykovi, kňazom aj všetkým prítomným za to, že cez nich môžu zažívať to, ako sa Boh zmilúva nad svojim ľudom. (Miroslav Baran) Foto

Mikulášsky večierok

6. decembra 2020

Mikulášsky večer začal Veľkou večierňou k sviatku sv. Mikuláša Divotvorcu. Večiereň slávil preosvietený vladyka Ján, spolu s otcami predstavenými seminára. Po spoločnej modlitbe nasledovala slávnostná večera, po večeri sme sa všetci presunuli do auly seminára, kde si pre nás pripravili Mikulášsky program bratia tretiaci. Program bol veľmi zábavný, tematický na súčasné spoločenské problémy.

Svätý Mikuláš aj tento rok zavítal do kňazského seminára, kde sa prihovoril a povzbudil všetkých ku konaniu dobra, rozdávaniu lásky, vyzdvihol aj cnosť pokory. Vladyka Ján poďakoval za krásnu spoločnú modlitbu a bratom tretiakom za mikulášsky program. Po príhovoroch sv. Mikuláš rozdal balíčky celej seminárnej rodine. Na konci sme zaspievali mnoholistvije vladykovi Jánovi. (Peter Ferenc) Foto

Imatrikulácia bratov prvákov

4. decembra 2020

1. december bol odlišný od ostatných seminárnych dní. Po tom, čo pred pár týždňami boli bratia prváci uvedení do seminárneho bratstva, v tento deň prebehla ich imatrikulácia. Vtipným spôsobom boli odprezentované ich charakteristické črty, takže sa vytvorila príjemná atmosféra v spoločenstve. Potom nasledovalo privítanie aj nových otcov predstavených, a to otca Petra Milenkyho – vicerektora kňazského seminára, otca Ľuboslava Petrička a otca Mareka Kaľatu, špirituálov, ktorým sa v mene všetkých seminaristov prihovoril duktor Peter Rusnák. V závere otec rektor ocenil príjemne prežitý večer. Foto

Všetky aktuality >>

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás
Aktuality:

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Štedrý dar 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Duchovná obnova 15.12.2020

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Duchovné cvičenia v seminári 01.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Naposledy aktualizované:

Propedeutický ročník 20.01.2021

Štedrý dar 23.12.2020

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Zamestnanci 15.12.2020

Spoločná opekačka na začiatku akademického roka 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Predseda biskupskej konferencie USA k inaugurácii prezidenta Bidena
21.01.2021

Svätý Otec kondoloval do Madridu po explózii v cirkevnej budove
21.01.2021

Pápež Bidenovi: Podporovať pokoj a zmierenie v USA i vo svete
20.01.2021

Vatikán začal očkovať bezdomovcov
20.01.2021

Generálna audiencia: Modliť sa znamená bojovať za jednotu
20.01.2021

Sestry baziliánky sa rozlúčili so svojou spolusestrou Bernadetou Annou Voškovou
14.01.2021

Arcibiskup Ján Babjak vyjadruje sústrasť k úmrtiu vladyku Florentina Crihălmeanu
12.01.2021

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
06.01.2021

Oznam o úmrtí sestry Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
05.01.2021

Pastiersky list na začiatok Nového roka 2021
31.12.2020