Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

V abrahámovskom Ure sa pápež stretol s predstaviteľmi náboženstiev
06.03.2021

Príhovor pápeža v irackom Ure: Ako Abrahám hľaďme na nebo a kráčajme po zemi
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Aktuality

Štedrý dar

23. decembra 2020

V predvianočnom čase, v piatok 18. 12. 2020, navštívil gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove poslanec NR SR a podpredseda PSK PhDr. Jozef Lukáč. Pri stretnutí s vedením seminára odovzdal štedrý dar – nové pracovné notebooky pre otcov predstavených. Jeho návštevu sprevádzal aj profesor Gabriel Paľa, prvý prorektor Prešovskej univerzity, ktorý neustále aktívne pracuje na rozvoji formácie budúceho kňazstva nielen výučbou na fakulte, ale aj podporou seminára ako pevnej súčasti Prešovskej univerzity.
Všetci predstavení zo srdca obom vyslovujú úprimné poďakovanie a prajú veľa síl, Božieho požehnania do ďalšej práce a spolupráce na mnohaja i blahaja lita. (Richard Fučko)

Vianočná rozlúčka

18. decembra 2020

17. december bol pre nás iným dňom ako ostatné, pretože sme si sprítomnili atmosféru Vianoc naším vianočným večerom. Začali sme molebenom k bl. biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, patrónovi nášho seminára. Po ňom sme sa presunuli do jedálne, kde nás čakala Štedrá večera a vianočný program popretkávaný rôznymi vinšami a koledami. V úvode sa prihovoril otec rektor a upriamil našu pozornosť na „trojité narodenie Slova“. Prvé sa uskutočnilo pred vekmi, keďže Slovo je večné, druhé v čase pri príchode Slova – Krista na svet a tretie počas sviatkov narodenia Krista sa chce uskutočniť v našich srdciach. O priebeh celej akcie sa starali bratia piataci. V závere nechýbalo ani tradičné rozbaľovanie darčekov. (Miroslav Baran, Richard Fučko).

Duchovná obnova

15. decembra 2020

V sobotu 12. decembra sme v seminári privítali otca Tomáša Haburaja, farára farnosti Zemplínske Hradište, ktorý viedol krátku duchovnú obnovu. V dvoch prednáškach priblížil témy oslobodzovania a vnútorného uzdravovania. Zdôraznil, že oslobodzuje jedine vzťah s Bohom. Problematiku objasnil aj vďaka bohatým skúsenostiam zo svojej praxe. Povzbudení svedectvom o Božej moci sme tak mohli vykročiť do ďalších dní. (Miroslav Baran) Foto

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu

9. decembra 2020

8. december, sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, bol výnimočným medzníkom na ceste ku Kristovmu kňazstvu pre bratov piatakov, ktorí prijali svoje prvé nižšie svätenia, a to postriženije a poddiakonát z rúk otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Štefan Pacák, Miroslav Baran, Peter Rusnák, Jakub Jurčišin a René Fečko prijali postriženije, kde sú významnými momentmi vkladanie rúk biskupa a strihanie vlasov hlavy v znaku kríža na znak úplného zasvätenia sa Bohu. Týmto svätením boli uvedení do služby čteca, speváka a svieconosiča.

Potom nasledovalo udelenie poddiakonátu, kde je taktiež rukopoloženije biskupa. Poddiakonát prijal aj seminarista Peter Koršňák. Týmto svätením boli piataci uvedení do služby vo svätyni. Nasledovala archijerejská svätá liturgia. V homílii sa prihovoril vladyka Ján a zdôraznil svätencom dôležitosť života vo vzťahu s Božím Slovom.

Vychádzal z evanjelia sviatku, kedy Ježišovi oznámili, že za ním prišla jeho matka a bratia, no on povedal, že jeho matkou a bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. „Aj vy buďte Ježišovými bratmi i matkou“, uviedol vladyka. V závere sa bratia piataci poďakovali vladykovi, kňazom aj všetkým prítomným za to, že cez nich môžu zažívať to, ako sa Boh zmilúva nad svojim ľudom. (Miroslav Baran) Foto

Mikulášsky večierok

6. decembra 2020

Mikulášsky večer začal Veľkou večierňou k sviatku sv. Mikuláša Divotvorcu. Večiereň slávil preosvietený vladyka Ján, spolu s otcami predstavenými seminára. Po spoločnej modlitbe nasledovala slávnostná večera, po večeri sme sa všetci presunuli do auly seminára, kde si pre nás pripravili Mikulášsky program bratia tretiaci. Program bol veľmi zábavný, tematický na súčasné spoločenské problémy.

Svätý Mikuláš aj tento rok zavítal do kňazského seminára, kde sa prihovoril a povzbudil všetkých ku konaniu dobra, rozdávaniu lásky, vyzdvihol aj cnosť pokory. Vladyka Ján poďakoval za krásnu spoločnú modlitbu a bratom tretiakom za mikulášsky program. Po príhovoroch sv. Mikuláš rozdal balíčky celej seminárnej rodine. Na konci sme zaspievali mnoholistvije vladykovi Jánovi. (Peter Ferenc) Foto

Imatrikulácia bratov prvákov

4. decembra 2020

1. december bol odlišný od ostatných seminárnych dní. Po tom, čo pred pár týždňami boli bratia prváci uvedení do seminárneho bratstva, v tento deň prebehla ich imatrikulácia. Vtipným spôsobom boli odprezentované ich charakteristické črty, takže sa vytvorila príjemná atmosféra v spoločenstve. Potom nasledovalo privítanie aj nových otcov predstavených, a to otca Petra Milenkyho – vicerektora kňazského seminára, otca Ľuboslava Petrička a otca Mareka Kaľatu, špirituálov, ktorým sa v mene všetkých seminaristov prihovoril duktor Peter Rusnák. V závere otec rektor ocenil príjemne prežitý večer. Foto

Duchovné cvičenia v seminári

30. novembra 2020

Po septembrovom prerušení duchovných cvičení kvôli pandémii Covid 19, sme v nich pokračovali v dňoch 26. – 29. novembra. Témou duchovných cvičení bolo Božie slovo. Exercitátor, o. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie, v úvode zhrnul to, čo sme stihli prebrať v septembri. Poukázal na dôležitosť postoja byť ako Bartimej, ktorý si uvedomuje, že len Ježiš Kristus je riešením jeho situácie.

V piatok dopoludnia sme sa zamýšľali nad „teológiou“ Božieho slova a jeho dôležitosti. Ako povedal emeritný pápež Benedikt XVI.: „Tam, kde sa život naozaj ukotví v Božom slove, tam sa stane to, že Pán bude naším radcom; Pán je mojim radcom.
Čítať ďalej »

Obliečka bratov druhákov

18. novembra 2020

Streda, 18. novembra, sa stala malým míľnikom pre desiatich seminaristov druhého ročníka – pred večernou archijerejskou svätou liturgiou im otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ odovzdali podriasnik, čierny vrchný mimoliturgický odev, ktorý sa stáva zjavným vonkajším znakom a neoddeliteľnou súčasťou každodenného života bohoslovca.

Vo svojej kázni sa vladyka Ján vrátil do seminárnych čias, keď stál na mieste druhákov. Citujúc slová pápeža Františka talianskym seminaristom, vyzdvihol aspekty modlitby, štúdia a bratstva, ktoré majú byť súčasťou seminárnej formácie. Vystríhal ich, aby neboli úradníci alebo polovičatí kňazi. Na záver archijerejskej liturgie odznela modlitba k archanjelovi Michalovi a pápežská hymna v cirkevnoslovančine. (Richard Fučko) Foto

Brigáda v seminári

17. novembra 2020

Po návrate do kňazského seminára dňa 15.11.2020 na sviatok sv. Filipa, nás  na druhý deň čakala brigáda, hrabanie lístia a upratovanie seminára. Spoločná práca bola prospešná pre všetkých. Po niekoľko týždennej karanténe spoločný čas a fyzická práca boli veľmi požehnané. Tak sme mohli vytvoriť pekné spoločenstvo a jednotu seminárneho bratstva. Čerstvý jesenný vzduch nám dodával veselú myseľ a kopec srandy. (Peter Ferenc)

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!“ Ž 90, 17 Foto

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove