Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Vzácna návšteva z Lublina

15. mája 2017

V dňoch 12 – 14. 5. 2017 nás poctili návštevou bohoslovci z Lublina s o. rektorom Bogdanom Pańczakom, ktorí prišli spoznať život v našom seminári a tiež sa zúčastnili spolu s nami púte k bl. Vasiľovi Hopkovi do Hrabského.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2016