Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Vovedenie bratov prvákov do bratstva

Štvrtok 20. 10. 2022 bol výnimočným dňom pre prvákov nášho seminára, Blažeja Rebjaka, Slavomíra Gerega, Tobiáša Greška a Štefana Vaška. V tento deň boli prijatí do nášho bratského spoločenstva.

Imatrikulácia bratov prvákov začala podvečer Uvedením do bratstva v seminárnej kaplnke. Prváci prijali z rúk o. rektora zažatú sviecu a sľubovali vernosť a poslušnosť Bohu a Cirkvi. Následne im bol odovzdaný kňazský civil.  Slávnosť pokračovala molebenom k patrónovi nášho seminára, bl. biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, po ktorom sa za prvákov prihovoril Slavomír Gereg.

Následne sme sa presunuli do seminárnej jedálne, kde nás čakala spoločná slávnostná večera, pri ktorej sme spolu s otcami predstavenými a ich rodinami vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru.

Večer pokračoval zábavným programom, ktorý si pripravili bratia druháci. Počas programu vtipne a originálne predstavili jednotlivých prvákov a tí zasa ukázali svoju šikovnosť a zručnosti pri rôznych úlohách.

Bol to neobyčajný večer spojenia modlitby, humoru a dobrej nálady.

Foto

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove