Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Vladyka Peter Rusnák sa stretol s kňazmi na dôchodku a ich manželkami

Vladyka Peter Rusnák, prešovský apoštolský administrátor, pokračoval v tradičnom stretávaní s kňazmi na dôchodku, ich manželkami a vdovami po zomrelých kňazoch v posviatok Stretnutia Pána, 3. februára. Spoločne s vladykom slávili svätú liturgiu v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove predstavení seminára a desať kňazov na dôchodku. Na stretnutí sa zúčastnilo aj pätnásť kňazských manželiek a vdov po zomrelých kňazoch. V úvode pozdravil všetkých, ktorí merali cestu do Prešova, aby mohli spoločne stráviť tento sviatočný deň, pri Eucharistickom prestole i jedálenskom stole.
V homílii vladyka Peter pripomenul, aký posviatok sa slávi – posviatok Stretnutia. Na stretnutie s prisľúbeným Mesiášom čakali svätí, ktorých si východná cirkev pripomína 3. februára – spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna. Spoznali ho v chrámovom dave vďaka nutkaniu Svätého Ducha, ktorí ich viedol. Svätý Duch je stále prítomný v živote každého človeka – v jeho situácii, manželstve i samote. V svätej liturgii je stále ponúknutá možnosť zúčastniť sa na vďakyvzdaní Bohu, možnosť ho stále nájsť a stretnúť.
Na záver vladyka reflektoval hojnú účasť, v ktorej sa ukrývali mnohé príbehy a svedectvá kňazského života, či už celibátnych kňazov, kňazských rodín i vdov, ktoré už odprevadili manželov kňazov do večnosti. Zaspomínal na obetavosť jeho vlastných rodičov, ktorí spolu kráčali manželstvom v neľahkých časoch. Spoločné stretnutie využil aj na gratuláciu k blížiacim sa okrúhlym narodeninám otca Mareka Kaľatu, jedného zo špirituálov kňazského seminára. Prial mu, aby bol šťastným kňazom, lebo taký kňaz je požehnaním pre svet.
Počas spoločného obedu s bohoslovcami otec Andrej Rusnák venoval prítomným autobiografiu vladyku Jána Hirku, prosiac o modlitby. Túto prosbu rozšíril aj vladyka Peter, pozvaním k modlitbe za Gréckokatolícky kňazský seminár, jeho predstavených, bohoslovcov i budúce kňazské povolania.

Richard Fučko
Foto: Richard Fučko

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2023

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove