Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Postrihnutie bratov štvrtákov na sviatok Zvestovania

25. marca 2017

Prešovská archieparchia si 25. marca, na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, v bazilike v Ľutine slávnostne pripomenula 90. výročie biskupskej vysviacky blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, ktorú prijal 25. marca 1927 v Bazilike sv. Klementa v Ríma.

Zároveň pred archijerejskou svätou liturgiou prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ udelil nižšie svätenia desiatim seminaristom, svätenie prijali – Fečkanin Pavol, Fedor Peter, Hamarčák Miroslav, Kavuľa Tomáš, Košč Jozef,  Kravec Dávid, Miškovič Ondrej, Priputen Patrik, Sejka Matúš, Vasiľ Michal
Prijali postrižénije, stali sa čitateľmi Božieho slova, svieconosičmi a prijali službu spievať žalmy a modlitby v chráme.

Archijerejskú svätú liturgiu koncelebroval aj pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš a takmer osemdesiat kňazov.

V homílii vladyka Ján Babjak SJ povedal, že dnes ľudia dokážu všeličo spochybniť. „Ale my sme uverili, že dnes je začiatok našej spásy, lebo dnes oslavujeme zvestovanie Presvätej Bohorodičke, ktorá dáva Bohu svoj súhlas, aby sa stala Matkou Božieho Syna.“ V tomto kontexte svätencom povedal: „Aj vy, drahí bohoslovci, ste dali súhlas, aby som na vašich hlavách urobil znak vášho zasvätenia. Dnes ste boli prijatí do duchovného stavu. Modlím sa za vás, aby ste s takou radosťou kráčali aj naďalej k sviatosti kňazstva a k večnému cieľu, s takou radosťou, akú mala aj Panna Mária.“ K 90. výročiu biskupskej vysviacky hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM povedal: „Smelo môžeme povedať, že našej Gréckokatolíckej cirkvi ho darovala naša nebeská Matka, na ktorej sviatok Zvestovania 25. marca 1927 prijal biskupské svätenie. Nanovo prijmime nášho blahoslaveného biskupa Pavla za svoj vzor.“ Spomenul aj 100. výročie fatimských zjavení, ktoré nazval najaktuálnejšími zjaveniami pre našu dobu.

Blahoslavený hieromučeník Pavel Peter Gojdič OSBM pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup v rokoch 1927 až 1950, kedy bol vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. Zomrel verný Kristovi, Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960. Narodil sa 17. júla 1888 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Blahorečil ho sv. Ján Pavol II. 4. novembra 2001 v Ríme. Jeho telesné ostatky sú k verejnej úcte uložené v bočnej kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 27. januára 2008 mu bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi in memoriam za záchranu mnohých židovských spoluobčanov a za jeho otvorené protesty proti ich deportáciám.

zdroj: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=2517

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018