Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Uvedenie do bratstva bratov prvákov

18. októbra 2017

Dnes, dňa 18.10.2017 sme mali slávnosť prijatia nových bratov prvákov. Slávnosť začala sv. liturgiou, nasledoval sľub bratov prvákov a následne prijali od o. rektora posvätené kňazské košele. Nasledovala slávnostná večera a potom sme boli účastní na kultúrnom programe, ktorí pripravili prijatia druháci pre bratov prvákov.

Do nášho bratstva boli prijatí títo chlapci:

Prešovská archieparchia:
Leščišin Lukáš, Humenné – mesto
Novický Samuel, Ľutina
Pavlovský Michal, Lipany
Simko Martin, Andrejová

Košická eparchia:
Bogdaň Marek, Brezina
Dévald Daniel, Kráľovský Chlmec
Keruľ-Kmec Michal, Kuzmice
Maras Ján, Slovinky
Zorvan Daniel, Stanča

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018