Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Udelenie nižších svätení – postriženija

8. december, sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, bol výnimočným medzníkom na ceste ku Kristovmu kňazstvu pre bratov štvrtákov. V tento deň z Božej milosti mohli prijať z rúk vladyka Petra Rusnáka, prvé nižšie svätenie – postriženije. Svätenie prijali Marián Baran, Samuel Malík, Michal Onderko, Kamil Oravec, Timotej Paločko, Dávid Siroka, Jakub Šimko a Štefan Zavacký.

Významnou časťou svätenia je postrihnutie vlasov, doplnený úkonmi, ktoré svätenci odteraz budú vykonávať. Ide o spev zvyčajného začiatku, ktorým sa začína väčšina modlitieb v byzantskej tradícii, ďalej spev žalmu, modlitba liturgického textu. Taktiež prijatie zapálenej sviece a liturgickej knihy Apoštolára, z ktorého následne jeden zo svätencov proklamuje v spoločenstve Božie slovo. Týmto svätením boli uvedení do služby čteca, speváka a svieconosiča.

Postriženije bolo bratom štvrtákom udelené pred začiatkom Božskej liturgie. Vladyka Peter vo svojej homílii vyzval novosvätencov k čítaniu sv. písma, k modlitbe a službe Cirkvi. Upozornil ich, že ľudia na nich budú pozerať a ich úlohou je konať tak, aby aj ľudia konali ako oni. Upriamil náš zrak na Presvätú Bohorodičku, ktorá je širšia ako nebesá, lebo prijala Boha do svojho lona. Pýtal sa nás, ako široké je naše srdce. Vojde do neho Boh? Kto každý do neho vojde? Máme začať milovať tých, čo sú pri nás. Našich manželov/manželky, deti, rodičov. Vladyka hovoril, že poznávacím znakom kresťana je láska k nepriateľovi. Máme dobre robiť tým, čo nám zle robia, nepreklínať, ale žehnať, lebo takto rozmýšľa Boh.

 

Na konci Božskej liturgie sa Dávid Siroka poďakoval za novosvätencov vladykovi Petrovi, predstaveným seminára a príbuzným. Poďakoval sa za udelenie postriženija, za formovanie v seminári a podporu rodiny.  Potom za mohutného mnoholistvija bola Božská liturgia ukončená.

 

Spracoval: Maroš Tažik

Foto

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2023

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove