Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu

8. december, sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, bol výnimočným medzníkom na ceste ku Kristovmu kňazstvu pre bratov piatakov, ktorí prijali svoje prvé nižšie svätenia, a to postriženije a poddiakonát z rúk otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Štefan Pacák, Miroslav Baran, Peter Rusnák, Jakub Jurčišin a René Fečko prijali postriženije, kde sú významnými momentmi vkladanie rúk biskupa a strihanie vlasov hlavy v znaku kríža na znak úplného zasvätenia sa Bohu. Týmto svätením boli uvedení do služby čteca, speváka a svieconosiča.

Potom nasledovalo udelenie poddiakonátu, kde je taktiež rukopoloženije biskupa. Poddiakonát prijal aj seminarista Peter Koršňák. Týmto svätením boli piataci uvedení do služby vo svätyni. Nasledovala archijerejská svätá liturgia. V homílii sa prihovoril vladyka Ján a zdôraznil svätencom dôležitosť života vo vzťahu s Božím Slovom.

Vychádzal z evanjelia sviatku, kedy Ježišovi oznámili, že za ním prišla jeho matka a bratia, no on povedal, že jeho matkou a bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. „Aj vy buďte Ježišovými bratmi i matkou“, uviedol vladyka. V závere sa bratia piataci poďakovali vladykovi, kňazom aj všetkým prítomným za to, že cez nich môžu zažívať to, ako sa Boh zmilúva nad svojim ľudom. (Miroslav Baran) Foto

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás
Aktuality:

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Štedrý dar 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Duchovná obnova 15.12.2020

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Duchovné cvičenia v seminári 01.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Naposledy aktualizované:

Propedeutický ročník 20.01.2021

Štedrý dar 23.12.2020

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Zamestnanci 15.12.2020

Spoločná opekačka na začiatku akademického roka 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Predseda biskupskej konferencie USA k inaugurácii prezidenta Bidena
21.01.2021

Svätý Otec kondoloval do Madridu po explózii v cirkevnej budove
21.01.2021

Pápež Bidenovi: Podporovať pokoj a zmierenie v USA i vo svete
20.01.2021

Vatikán začal očkovať bezdomovcov
20.01.2021

Generálna audiencia: Modliť sa znamená bojovať za jednotu
20.01.2021

Sestry baziliánky sa rozlúčili so svojou spolusestrou Bernadetou Annou Voškovou
14.01.2021

Arcibiskup Ján Babjak vyjadruje sústrasť k úmrtiu vladyku Florentina Crihălmeanu
12.01.2021

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
06.01.2021

Oznam o úmrtí sestry Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
05.01.2021

Pastiersky list na začiatok Nového roka 2021
31.12.2020