Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Pápež slávil liturgiu sv. Tomáša s chaldejskou komunitou v Bagdade
07.03.2021

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

V abrahámovskom Ure sa pápež stretol s predstaviteľmi náboženstiev
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ

Na Syropôstnu nedeľu, 14. februára, slávil svätú liturgiu v našej seminárnej Kaplnke Najsvätejšie Trojice vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Bola vysielaná v rádiu RTVS, a tak mnohí veriaci mohli počuť slová svojho pastiera. V homílii kládol dôraz na to, aby sme žili duchovný život vo svetle Ježiša Krista a nie život podľa sveta, pretože len duchovný život dáva ozajstný pokoj. Uviedol, že apoštol Pavol nás  svojimi slovami „povzbudzuje k životu, ktorý má perspektívu už na tomto svete, ale aj v radostnej večnosti“. V závere homílie vladyka vyzval k dobrému prežitiu Veľkého pôstu, aby sme sa naučili žiť v Ježišovom svetle. Pozval k častejšej modlitbe, čítaniu Svätého Písma a pozornosti voči blízkym. (M. Baran)

RTVS archív – homília od 21:27

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove