Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Sviatok stretnutia Pána so Svätým Simeonom

2. februára 2018

Na sviatok stretnutia Pána so Svätým Simeonom sa v seminárnej kaplnke stretol arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babjak SJ s kňazmi na dôchodku, spoločne s ich manželkami aby slávili svätú liturgiu a ďakovali spolu za dar kňazstva. Liturgiu spoločne s nimi slávil aj vladyka Ján Eugen Kočiš.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018