Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Svätenie vína

25. septembra 2017

Stalo sa už tradíciou v našom kňazskom seminári na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, na konci večierne, že je požehnané mladé víno.Toto sa koná na pamiatku a k úcte sv. Jána , ktorý vypil bez ujmy otrávené víno ponúknuté jeho nepriateľmi. Podľa tradície vinohradníci po posvätení víno rozlejú do svojich sudov, aby tak ochránili víno pred chorobami.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018