Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Stretnutie arcibiskupa Jána Babjaka s bohoslovcami šiesteho ročníka a ich snúbenicami

 

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča sa 16. februára uskutočnilo stretnutie arcibiskupa metropolitu Jána s bohoslovcami šiesteho ročníka a ich snúbenicami.

V úvode stretnutia vladyka zdôraznil dôležitosť modlitby v živote kňaza. Následne odprezentoval základné body, ktoré patria k životu kňazskej rodiny ako je rodinná modlitba, prijatie dekrétu či budovanie vzťahov vo farnosti. Upriamil pozornosť na skutočnosť, že kňaz má byť vo farnosti pre ľudí a nehľadať svoje pohodlie.

Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. V závere stretnutia bol priestor pre otázky bohoslovcov a ich snúbeníc.

Po stretnutí nasledovala svätá liturgia v kaplnke seminára. V homílii sa prihovoril otec Ľuboslav Petričko, špirituál. Poukázal na to, že jediná skutočná pravda je láska medzi Otcom a Synom a my sme povolaní vstupovať do tejto lásky, pretože len ona nás vedie k vzkrieseniu. Zdôraznil, že „pravá láska je tá, ktorá sa dáva, nie tá, ktorá len očakáva, pretože Ježiš sa dáva“, povedal.
V šiestom ročníku kňazského seminára je aktuálne 5 kandidátov a okrem nich ešte jeden absolvent seminára, ktorí by tohto roku mali prijať sviatosť kňazstva a zaradiť sa tak do služby Kristovi ako kapláni v jednotlivých farnostiach.
pripravil Miroslav Baran
Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove