Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Medzi ruinami v Mosule sa pápež modlil za obete vojen a násilia
07.03.2021

Pápež slávil liturgiu sv. Tomáša s chaldejskou komunitou v Bagdade
07.03.2021

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Seminaristi počas sviatkov Vianoc

Po odchode seminaristov domov na sviatky Narodenia Ježiša Krista sa život seminárneho spoločenstva nezastavil. Každý seminarista sa môže ďalej rozvíjať vo svojej farnosti a takisto aj vďaka otcom predstaveným, ktorí adresovali seminaristom, ale aj ostatným veriacim krátke pozdravy vo forme videí, kde pozývali k intenzívnejšiemu prežívaniu sviatkov. Takto nás vianočným príhovorom povzbudil otec rektor Vladimír Sekera Mikluš, novoročným príhovorom špirituál Ľubo Petričko a vo sviatku Bohozjavenia sa nám prihovoril špirituál otec Marek Kaľata. Je to zároveň svedectvo toho, že aj vďaka sociálnym sieťam Boh môže prehovárať k svojmu ľudu a môžeme sa navzájom povzbudzovať, ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavol, keď Timotejovi píše: „Venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu“ (1 Tim 4,13). (Miroslav Baran)

Príhovory otcov predstavených:

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove