Audio

Naposledy aktualizované:

Odpustová slávnosť v kňazskom seminári 17.05.2021

Foto 11.05.2021

Púť bohoslovcov na mariánske pútnicke miesto na hore Zvir v Litmanovej 11.05.2021

Priamy prenos svätých liturgii v RTVS z Prešova 06.05.2021

Seminárna rada 03.05.2021

Propedeutické stretnutie 02.05.2021

Nižšie svätenia bratov štvrtákov 29.04.2021

Príhovor otca Ľubomíra Petrička – veštenie, mágia, exorcizmus 28.04.2021

Duchovné cvičenia pre bratov šiestakov a ich snúbenice 28.04.2021

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 18.04.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Pápež František vymenoval za biskupa Hong Kongu jezuitu Stephena Chow Sau-yana
17.05.2021

Vyšla kniha Most s Čínou s predslovom kardinála Parolina
17.05.2021

Pápež František reholiam: Zasvätený život je dialóg s realitou
17.05.2021

Nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pápež sláviť vo Vatikánskej bazilike
17.05.2021

John Kerry: Hlas pápeža má autoritu v otázke klimatickej krízy
17.05.2021

ČO NA TO BOH A CIRKEV
04.05.2021

Poznáme víťazov „Biblia očami deti a mládeže“ 2020/2021
02.05.2021

Biblická olympiáda virtuálne
02.05.2021

Apologetika katolíckej viery
02.05.2021

V Prešove sa stretli biskupi na zasadaní Rady hierarchov
02.05.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Propedeutické stretnutie

Služobné kňazstvo je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus neprestajne buduje a vedie svoju Cirkev (porov. KKC 1547). Pán neustále povoláva robotníkov do svojej vinice a aj dnes sa nájdu tí, ktorí mu slobodne odpovedajú na jeho pozvanie. Jedným z najdôležitejších krokov je formácia v kňazskom seminári.

Prvé online propedeutické stretnutie s kandidátmi do nášho kňazského seminára sa uskutočnilo v mesiaci marec. Druhé stretnutie už mohlo byť realizované za splnenia prísnych epidemiologických opatrení,  priamo v  kňazskom seminári s otcami predstavenými. Stretnutie sa začalo vo štvrtok večer 15. apríla a skončilo v sobotu 17. apríla.

Po úvodnom privítaní otcom rektorom Vladimírom Sekerom Miklušom nasledovala modlitba v kaplnke – Akatist k Ježišovi Kristovi. Po modlitbe otec prefekt Marek Belej predstavil priestory seminára krátkym filmom a spoločnou prehliadkou.

Keďže v tomto čase v kňazskom seminári formácia neprebieha, do programu boli začlenené prvky seminárneho poriadku, aby kandidáti mohli aspoň z časti zakúsiť atmosféru života dňa bohoslovca. Otcovia špirituáli sa starali o modlitbu, večerné punktá a vovedenie do rozjímania. Každý deň sa ráno začínalo s modlitbou, rozjímaním a svätou liturgiou.

V piatok po raňajkách čakala „propedeuťákov“ písomná práca vo forme úvahy. Každý si mohol vybrať tému z piatich myšlienok svätých či pápežov. V tento deň prebiehali rozhovory s jednotlivými predstavenými. Večer si spoločne pozreli film s leitmotívom: „Buď slobodný, aby si mohol v živote robiť kroky vpred.“ Počas týchto dní kandidáti absolvovali stretnutie s logopedičkou a psychologičkou. Veríme, že tieto dni boli pre kandidátov dobrým časom oboznámenia sa so životom v seminári. (o. Peter Milenky)

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove