Audio

Naposledy aktualizované:

Pešia púť bl. Pavla Petra Gojdiča zo seminára do Ruských Pekľan 24.07.2021

Nahrávanie akatistu k svätým Kozmovi a Damiánovi 24.07.2021

Letná brigáda v seminári 2 24.07.2021

Foto 24.07.2021

Letná brigáda v seminári 1 09.07.2021

Miništrantský letný tábor 2021 03.07.2021

Miništrantský letný tábor 03.07.2021

Stretnutie na ministerstve školstva 22.06.2021

Odpustová slávnosť v kňazskom seminári 21.06.2021

Záverečná duchovná obnova a opekačka 21.06.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

V Číne vysvätili piateho biskupa od podpisu provizórnej dohody s Vatikánom
28.07.2021

Prvý Afričan vo vatikánskej agentúre AVEPRO pre hodnotenie univerzít
28.07.2021

Začal sa vatikánsky súd v kauze londýnskej budovy, pokračovanie je v októbri
28.07.2021

Zomrel páter Bernd Hagenkord SJ z nemeckého oddelenia Vatikánskeho rozhlasu
26.07.2021

Posolstvo pápeža pred potravinovým samitom OSN: Rodina je kľúčová aj pre výživu
26.07.2021

Vladyka Ján Babjak posvätil obnovený interiér chrámu v Tokajíku
26.07.2021

Prešov sa pripravuje na návštevu Svätého Otca Františka
22.07.2021

Pozvánka na tlačovú konferenciu
21.07.2021

Logo a motto návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku
20.07.2021

Program Apoštolskej cesty Svätého Otca na Slovensko
20.07.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Propedeutické stretnutie

Služobné kňazstvo je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus neprestajne buduje a vedie svoju Cirkev (porov. KKC 1547). Pán neustále povoláva robotníkov do svojej vinice a aj dnes sa nájdu tí, ktorí mu slobodne odpovedajú na jeho pozvanie. Jedným z najdôležitejších krokov je formácia v kňazskom seminári.

Prvé online propedeutické stretnutie s kandidátmi do nášho kňazského seminára sa uskutočnilo v mesiaci marec. Druhé stretnutie už mohlo byť realizované za splnenia prísnych epidemiologických opatrení,  priamo v  kňazskom seminári s otcami predstavenými. Stretnutie sa začalo vo štvrtok večer 15. apríla a skončilo v sobotu 17. apríla.

Po úvodnom privítaní otcom rektorom Vladimírom Sekerom Miklušom nasledovala modlitba v kaplnke – Akatist k Ježišovi Kristovi. Po modlitbe otec prefekt Marek Belej predstavil priestory seminára krátkym filmom a spoločnou prehliadkou.

Keďže v tomto čase v kňazskom seminári formácia neprebieha, do programu boli začlenené prvky seminárneho poriadku, aby kandidáti mohli aspoň z časti zakúsiť atmosféru života dňa bohoslovca. Otcovia špirituáli sa starali o modlitbu, večerné punktá a vovedenie do rozjímania. Každý deň sa ráno začínalo s modlitbou, rozjímaním a svätou liturgiou.

V piatok po raňajkách čakala „propedeuťákov“ písomná práca vo forme úvahy. Každý si mohol vybrať tému z piatich myšlienok svätých či pápežov. V tento deň prebiehali rozhovory s jednotlivými predstavenými. Večer si spoločne pozreli film s leitmotívom: „Buď slobodný, aby si mohol v živote robiť kroky vpred.“ Počas týchto dní kandidáti absolvovali stretnutie s logopedičkou a psychologičkou. Veríme, že tieto dni boli pre kandidátov dobrým časom oboznámenia sa so životom v seminári. (o. Peter Milenky)

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove