Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Prínosy a úskalia sociálnych sietí

V pondelok 15.11.2021 sa  v našom kňazskom seminári uskutočnila beseda na tému: ,,Prínosy a úskalia sociálnych sietí. Touto témou nás previedol otec Martin Kramara, ktorý je hovorcom Konferencii biskupov Slovenska.

Besedu sme začali skriptúrou, teda pravidelným čítaním Svätého písma. Po skriptúre náš otec rektor Vladimír Mikluš- Sekera privítal vzácneho hosťa a vyzval nás k počúvaniu a otvorenosti ku téme.

Otec Martin rozdelil tému na výhody a nevýhody  sociálnych  sieti .

Poukázal na výhody ako  napríklad: komunikácia cez aplikácie,   hromadne rozposlanie správ, rýchla spätná väzba a zároveň vytváranie pozitívnych sociálnych skupín, priestor na zábavu a podobne.

K nevýhodám sociálnych sietí patria falošné informácie, ktoré sa šíria  šesť krát rýchlejšie  ako pozitívne správy. Varoval nás, aby sme boli ostražití v udávaní osobných údajov, ktoré vedia iní ľudia zneužiť. Treba vždy zvážiť naše videá, ktoré zverejňujeme a zdieľame.

V závere otec Michal Pavlišinovič, hovorca prešovskej archieparchie,  prečítal ďakovný list od vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktorý udelil našim  bohoslovcom archijererejské požehnanie a ocenenie za prínos a obetavú službu pri  historickej návšteve Svätého Otca v Prešove.

Na záver za všetkých poďakoval otec rektor Vladimír  otcovi Martinovi za jeho čas a ochotu prísť  medzi nás  pri jeho neľahkej službe. Povzbudení a poučení sme poďakovali  otcovi Martinovi spevom  mnoholistvija.

 

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove