Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Predstavení a „naši mladí“ na výlete

V dňoch 18. až 19. septembra bohoslovci prvého a druhého ročníka spolu s otcami predstavenými strávili spoločný čas na výlete. Spoločne budovali vzťahy a vzájomne sa obohacovali.

Výlet začal odchodom zo seminára smer Bachledova dolina, kde navštívili Chodník v korunách stromov. Obklopení prírodou sa na chvíľu mohli taktiež stíšiť a užívať si krásu Božích rúk.

Následne pokračovali do Kapucínskeho kláštora, kde strávili noc a pri dobrom jedle, ktoré otcovia s láskou pripravili na grile zdieľali svoje príbehy.

Ďalší deň začal spoločnou liturgiou v kaplnke kláštora. Program pokračoval v Banskej Bystrici návštevou novokňaza otca Sahajdu, prehliadkou redakcie rádia Lumen a zavŕšil „prestrelkou“ v laser aréne. Tam sa proti sebe postavili bohoslovci proti otcompredstaveným. Práve im patrí vďaka za tento spoločný čas no hlavná vďaka patrí Bohu, ktorý nás týmto časom viedol. 

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte nás



Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove