Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove

31. mája 2017

Kaplnka Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Preto v tento sviatok, pondelok 05. júna, Vás srdečne pozývame na túto slávnosť, viac informácií nájdete na našom webe a plagáte.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018