Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Pozvánka na miništrantský tábor

11. apríla 2017

Slava Isusu Christu!

Začiatok tábora: 02. júla 2017 o 18:00 (príchod možný od 17:00)
Ukončenie tábora: 06. júla 2017 o 12:00
Miesto konania: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
Vek: od 11 – 18 rokov
Cena: 45€
Duchovný otec: o. Peter Fučo

Podmienky účasti na Tábore 2017:
1) Pri nástupe predložiť potvrdenie lekára o bezinfekčnosti a zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (nie staršie ako 1 mesiac) a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa (nie staršie ako 3 dni).
2) Priniesť si so sebou kartičku poistenca a nejaké vreckové.
3) Určite nezabudnite: prezuvky, športové oblečenie a obuv, miništrantskú košeľu, hygienické potreby, modlitebnú knižku (Hore srdcia alebo Pane zmiluj sa), písacie potreby + zošit na poznámky…
4) Alergici a všetci tí, ktorí užívajú predpísané lieky, nezabudnite si ich pribaliť!

Ďakujeme, že ste sa prihlásili, už sa na vás tešíme.

Vaši bohoslovci+

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018