Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Poznávací výlet do Poľska

Počas voľných dní rektorského voľna a štátneho sviatku 16.11. a 17.11.2021, predstavení a seminaristi z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného mučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, sa zúčastnili spoznávacieho zájazdu do Poľska. Mali sme túžbu navštíviť Krakov, Osvienčim a Wadovice.

V utorok ráno sme nastúpili do autobusu a vybrali sme sa smerom do Poľska. Ako inak, cestu sme začali modlitbou  a to tretím časom. Po príchode do Krakova-Lagievniky, sme sa ubytovali  v pútnickom dome blízko Sanktuária Božieho milosrdenstva.

Večerný program sa niesol v duchu spoznávania historických pamiatok v Krakove. Mali sme možnosť si pozrieť hrad Wawel, katedrálny chrám a Hlavné námestie v centre Krakova. Naša cesta ďalej pokračovala  do rehoľného domu Salvatoriánov. Táto rehoľa je pomenovaná od slova Salvator, čo znamená Spása. Po príchode  do kaplnky nás uvítal rektor domu otec Krzysztof Wons, ktorý nám následne dal prednášku o čítaní Božieho slova formou Lectio divina.  Poukázal na potrebu každodenného čítania Božieho slova, bez ktorého žiadny kňaz nemôže ponúkať nádej do života zverených ľudí. Celú prednášku tlmočil z poľštiny do slovenčiny náš otec rektor Vladimír, ktorý sa na záver za všetkých poďakoval otcovi Krzysztofovi a spoločne sme zaspievali mnoholistvije.

Nasledujúci deň v  skorých ranných hodinách  sme cestovali do Osvienčimu. Najprv sme absolvovali  vyše dvojhodinovú prehliadku koncetračného tábora  Auschwitz a   Auschwitz- Birkenau. Naše sprievodkyne nám verne vyrozprávali hrozné svedectva zo života v tomto vyhladzovacom tábore. Poukázali na zverstvá, ponižovanie a  potupné likvidácie ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, predovšetkým židov a rómov, ktorých likvidovali v plynových komorách. Veľmi silným momentom pre nás všetkých bola modlitba panychídy za všetky obete holokaustu. Modlili sme sa ju  priamo v jednom z drevených barakov, kde boli nespravodlivo väznení ľudia.

Po ukončení  prehliadky sme sa presunuli z Osvienčimu do Wadovíc, ktoré  sú známe tým, že sa tam narodil pápež svätý Ján Pavol II. Mali sme možnosť pozrieť si jeho rodný dom,  chrám v ktorom bol pokrstený, pred ktorým sme si aj   spravili spoločnú fotografiu. Cestou domov sme sa poďakovali Bohu za tento deň modlitbou molebenu k nášmu blahoslavenému mučeníkovi  biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

 

Ďakujeme Bohu, že sme mohli využiť tieto dni voľna na oboznámenie sa historickými udalosťami v Poľsku a predovšetkým na utuženie vzájomných vzťahoch medzi nami a predstavenými.

Text pripravil Marek Bogdaň

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove