Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Posviacka seminárnych priestorov

V utorok 10. januára, na sviatok svätého Gregora, nyského biskupa, náš seminár poctil svojou účasťou na rannej svätej liturgii preosvietený vladyka Peter Rusnák, administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie.  Vo svojej homílii poukázal na situácie, ktoré každodenne zažívame, či už v prostredí seminára alebo mimo neho a mimoriadne vyzdvihol ich dôležitosť pre formáciu budúcich kňazov. V neposlednom rade všetkým prítomným zaželal požehnaný nadchádzajúci rok plný Božej milosti a taktiež veľa zdaru v prebiehajúcom skúškovom období. Po liturgii, tak ako každoročne, vladyka svätenou vodou posvätil všetky priestory nášho seminára, vrátane bytov otcov predstavených a izieb seminaristov.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2023

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove