Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Pomoc bohoslovcov na hraniciach s Ukrajinou

Podpora pre Ukrajinu

 

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa zjednocujú rôzne záchranné a iné zložky zo Slovenska, ktoré poskytujú pomoc utečencom. Patri medzi nich aj bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča.

 

Fotky do 19.3.2022:

 

 

 

 

 

 

Hneď v piatok 25. februára odišla prvá skupina zložená z ôsmich bohoslovcov na hraničný priechod Vyšné Nemecké, kde ich koordinoval miestny správca farnosti otec František Engel a ďalší kňazi Košickej eparchie.

Ďalšia skupina štyroch seminaristov ich vystriedala v sobotu 26.februára a takisto štyria seminaristi cestovali na hraničný priechod Ubľa. Od soboty večera do nedele popoludní slúžili štyria bohoslovci šiesteho ročníka na priechode Vyšné Nemecké, ktorí boli následné vystriedaní ďalším tímom štyroch bohoslovcov a v pondelok odišlo znova osem seminaristov na tento priechod.

V pondelok ráno cestovala ďalšia skupina seminaristov aj na priechod Ubľa. Seminaristi sa teda striedali v rôznych časových intervaloch, a tak mohli nepretržite podávať pomocnú ruku tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. Takisto je vypracovaný program, podľa ktorého sa v najbližšom týždni budú seminaristi striedať každých 36 hodín na priechode Vyšné Nemecké a podobne podľa potreby aj v Ubli. Seminaristi pomáhajú pri rozdávaní horúceho čaju, jedla ako aj sladkostí deťom utečencov, ktorým to neraz na tvári vytvorí úsmev plný vďačnosti. (28.2.2022 M. Baran)

 

Archív 6.3.2022 – Rádio regina – Východ Božie mlyny – Popoludnie na ukrajinskom priechode Vyšné Nemecké a pomoc Gréckokatolickej cirkvi ukrajinským matkám s detmi.

do 13.3.2022


8.3.-12.3.2022

 

 

 

 

7-8.3.2022

 

 

 

 

 

 

3.3.-6.3.2022

 

 

 

2.3. – 3.3.2022

Vyšné Nemecké

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

28.2.2022

Ubľa

Vyšné Nemecké

 

27.2.2022 večer

 

 

 

 

Ubľa:

 

 

 

 

 

 

Vyšné Nemecké:

 


 

 

 


26.2.2022:

Vyšné Nemecké:

 

 

 

 

 

25.2.2022:

 

 

 

FB:  Marián Škirda

Dalšie fotky pod textom nižie:

Gréckokatolícka cirkev sa zomkla a pomáha utečencom z Ukrajiny
Pomocnú ruku pri zvládaní migračnej vlny na slovensko-ukrajinskej hranici podáva vojnovým utečencom aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.

Zvládať nápor niekoľkých tisícok utečencov priamo na hraničných prechodoch vo Vyšnom Nemeckom, v Ubli a vo Veľkých Slemenciach sprevádza pomoc gréckokatolíckych bohoslovcov z Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, kňazov a veriacich z prihraničných farností a Gréckokatolíckej charity Prešov.
Do Vyšného Nemeckého boli podarované z Kňazského seminára deky a vyše 500 antigénových samotestov na prítomnosť koronavírusu.

Seminaristi sa striedajú v 12-hodinových intervaloch na dennej a nočnej báze a poskytujú utečencom informácie kde sa môžu uchýliť, roznášajú teplý čaj, pomáhajú pri testovaní. “Ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine, prechádzajú hranice so slzami v očiach, je to veľmi emotívne a trhá to srdce.

Naši seminaristi im tak môžu byť nablízku nielen fyzickou, ale aj duchovnou starostlivosťou. Sú oblečení v podriasnikoch a zbožný ukrajinský ľud tak voči nim má aj väčšiu dôveru,“ povedal o situácii na slovensko-ukrajinskej hranici Marek Kaľata, špirituál kňazského seminára.

Gréckokatolícky kňaz z Vyšného Nemeckého František Engel, keď videl bezradných ľudí postávať pred colným priestorom, zabezpečil malý stánok s bagetami, keksíkmi, ovocím a nápojmi, ktoré rozdával utečencom zadarmo. Zároveň prichýlil na fare tých, ktorí dlhšie čakali na odvoz. Práve tam prichádzali uzimené matky s deťmi, aby sa zahriali, najedli, vypili teplý čaj a oddýchli si. „Už od prvého dňa koordinujeme humanitárnu pomoc. Pomáhajú nám aj miestni ľudia. Hovoril som už v danej veci s košickým eparchom Cyrilom Vasiľom, ktorý napokon aj osobne prišiel do Vyšného Nemeckého. Mieri k nám aj ďalšia materiálna pomoc,“  vysvetlil Engel, ktorý slová chvály odmieta. „Nerobíme nič mimoriadne, len konáme v duchu slov Biblie, ktoré sme pretavili na skutky,“ povedal skromne mladý kňaz, ktorý sám je otcom dvoch maličkých detí, no napriek tomu poskytol s manželkou priestory fary núdznym ukrajinským matkám s detičkami.

Video zo soboty 26.2.2022 otec František Engel tu.

https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/zmatok-ukrajina-pusta-pesich-utecencov-nam-priamo-sloaci-navratilcov-opacnu-stranu-nie 

Dennikn reportáž

Na hraničnom priechode Ubľa pri pomoci utečencom kooperuje miestna samospráva s gréckokatolíckym farským úradom v Ubli a taktiež významnú pomoc poskytuje aj Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská diecézna charita.

Taktiež pomocnú ruku podávajú aj seminaristi z Prešova, okrem ďalších aj dvaja seminaristi z Ukrajiny, ktorí sú na študijnom pobyte ERASMUS v Prešove sú súčasťou tímu a pomáhajú zvládať aj prípadné jazykové bariéry.

Ďalšie info aj na fb Prešovskej archieparchie  https://www.facebook.com/grkatpo

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220226015

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220226012

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2022-03/ukrajinska-kriza-vyvolala-vlnu-solidarity-u-nas-i-vo-svete.html

FB:  Marián Škirda

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove