Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Poďakovanie vladykovi Jánovi

Drahý vladyka Ján,

z úprimnosti srdca Vám chceme ďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili. Nebolo toho málo.

Ďakujeme za Vaše otcovské srdce, s ktorým ste bdeli nad našimi dušami, našou večnou spásou a neustále ste nás povzbudzovali k vytrvalej a horlivej modlitbe.

Ďakujeme za všetky Vaše modlitby a obety prinesené za nás.

Ďakujeme za všetky sväté liturgie slávené v seminárnej kaplnke.

Ďakujeme za Vašu starostlivosť o každého jedného z nás ako aj celú archieparchiu.

Ďakujeme za Váš príklad modlitby, ale aj pastoračnej aktivity.

Ďakujeme za vzor, ktorým ste nám ukázali, že tu máme byť pre všetkých.

Ďakujeme za Vaše otcovské napomenutia, lebo cez nich ste nám ukazovali, že Vám na nás záleží a túžite z nás mať svätých a horlivých kňazov.

Ďakujeme za Vaše povzbudenia do štúdia.

Ďakujeme za Vašu prítomnosť medzi nami, za každé povzbudivé slovo či humornú príhodu.

Ďakujeme za všetko, čo sme spolu s Vami mohli zažiť.

Ostávate v našich modlitbách, v ktorých s vďakou prednášame Nebeskému Otcovi prosby za Vás, aby Vám zachoval ducha pevnej viery, radosti a pokoja. Nech ste stále plný darov a ovocia Svätého Ducha v duchu Vášho hesla: „Vy ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6, 16).

Naďalej Vás prosíme o Vaše modlitby za nás, aby sme každý deň rástli vo svätosti, vo vzťahu s našim Pánom, Ježišom Kristom a boli tak svätými mužmi.

Nech Vás Presvätá Bohorodička sprevádza a ochraňuje na ceste života.

(Miroslav Baran)

 

 

 

 

 

 

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove