Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Obliečka bratov druhákov

15. novembra 2017

Na začiatok Filipovky, radostného pôstnu, ktorým sa gréckokatolíci pripravujú na sviatok Narodenia Ježiša Krista, sa arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, zúčastnil spolu s vladykom Milanom Chauturom, CSsR, košickým eparchom, na slávnostnej archijerejskej liturgii v Gréckokatlíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, pri príležitosti obliečky 10 seminaristov druhého ročníka do podriasnika, vrchného odevu, ktorý ich bude sprevádzať od tohto dňa až do konca ich života. Slávnostnú liturgiu celebroval arcibiskup Ján Babjak, spevom ju sprevádzal seminárny bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca. Vladyka Milan Chautur svoju kázeň začal príslovím – šaty robia človeka, tak ako to platí vo verejnej sfére, o to viac to platí v duchovnej sfére, v ktorej oblečenie naznačuje status istej zasvätenosti, poukazuje na to, kam človek smeruje, na to, čo človek dáva do popredia vo svojom živote. Je potrebné si uvedomiť, že oblečením sa do bohosloveckého a kňazského rúcha už nereprezentuje iba seba, ale celý svoj duchovný stav. Kňazský a bohoslovecký „status“ je natoľko vážny, že ak znevážime tento stav zlým životom, robíme veľkú škodu aj dôveryhodnosti samotnému kňazstvu. Preto sa hovorí o „posvätnom rúchu“, ktoré vypovedá o svätosti toho, kto ho nosí. Po svätej liturgii nasledoval modlitba k Svätej Rodine, krátke poďakovanie bratov druhákov, spoločná fotografia a následne slávnostná večera v seminárnej jedálni.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018