Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Nedeľna večiereň s účasťou Gréckych biskupov

Nedeľu 29.01.2023 sme boli poctení vskutku vzácnou návštevou. Na Veľkú večiereň v našom seminári k nám zavítali vladyka Manuel Nin OSB, exarcha Gréckeho apoštolského exarchátu a vladyka Dimitrios Salachas, emeritného Gréckeho apoštolského exarchu. Na Slovensko obidvaja prišli v rámci 15. výročia povýšenia našej cirkvi na metropoliu sui iuris. V rámci nej prišli aj ku nám sa pomodliť večiereň k sviatku Troch svätiteľov – sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Teológa.

Pripravil: Maroš Tažik

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2023

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove