Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

V abrahámovskom Ure sa pápež stretol s predstaviteľmi náboženstiev
06.03.2021

Príhovor pápeža v irackom Ure: Ako Abrahám hľaďme na nebo a kráčajme po zemi
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny

V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý prebiehal 8. – 14. februára, sa o. Peter Milenky, vicerektor kňazského seminára, ocitol v úlohe moderátora, kedy viedol diskusiu s dvoma kňazskými manželskými pármi pre TV Logos.

Manželia Michal a Evka Hospodárovci a Peter a Karin Labaničovci sa podelili o svoje začiatky, ako aj cenné životné skúsenosti. Hospodárovci svedčili o prijatí dcérky so zdravotným handicapom, o Božom požehnaní vo všetkých námahách. Zhodnotili, ako im cez všetky životné okolnosti Boh dával možnosť rásť vo svätosti, vzťahu s Bohom. Labaničovci sa podelili o svojej kríze a o tom, čo im pomohlo v ťažkostiach. Každý pár na svojej ceste životom „pochopil vlastnú slabosť a pochopil Božiu veľkosť“, zhodnotil v závere o. Milenky.

V rámci diskusie odznela aj anketa s laickými manželskými pármi, ktoré sa vyjadrovali ku vzťahu laických a kňazských manželstiev, aké rozdiely v nich vidia, či by išli pri manželských problémoch po radu ku kňazovi a podobne.

Silné svedectvá o tom, že ani kňazské rodiny nie sú imúnne voči problémom a ťažkostiam, ale dokážu im čeliť, ak je Boh na prvom mieste a ak vytrvajú v modlitbe. Vtedy budú žať bohaté Božie požehnanie. Nech aj cez tieto svedectvá vnáša Boh svetlo, silu a povzbudenie do životov našich rodín.

LOGOS-TV – diskusia

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove