Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Mikulášsky večierok

V nedeľu 4. decembra, v podvečer sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča uskutočnil, tak ako každý rok, tradičný mikulášsky večierok. Ten sa, ako už býva zvykom, niesol v znamení dobrej nálady a netrpezlivého očakávania príchodu samotného svätého Mikuláša. Pozvanie prežívať s nami túto pohlcujúcu rodinnú atmosféru prijali, okrem iných vzácnych hostí aj naši preosvietení vladykovia, vladyka Peter Rusnák a vladyka Cyril Vasiľ.

Večer sme zahájili spoločnou modlitbou akatistu k svätému Mikulášovi, ktorému predsedal vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. Po ňom nasledovala spoločná večera a po nej prišiel na rad mikulášsky program, ktorí majú každoročne na starosti bratia tretiaci. Tí v ňom humornou formou opísali život bohoslovcov v našom seminári a taktiež na fakulte, kde študujú. Avšak cieľom nebolo len divákov pobaviť, ale predovšetkým poukázať na problém uponáhľanosti v dnešnej dobe.

Na záver samotného programu nás svojou návštevou poctil aj sám svätý Mikuláš, ktorý všetkým prítomným priniesol aj čosi sladkého pod zub. Našim tretiakom za tento neopísateľný zážitok vrelo ďakujeme a už sa tešíme na nasledujúci rok.

Foto

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2023

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove