Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Mikulášsky večierok

V predvečer sviatku svätého Mikuláša 5.12.2021 sme spoločne začali modlitbou Veľkej večierni s litiou.

Večiereň slávili vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup – metropolita, vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Ďalšími spoluslúžiteľmi boli otec Ľubomír Petrík protosynkel prešovskej archieparchii, otec Jaroslav Lajčiak protosynkel košickej eparchie, otec Martin Mráz kancelár košickej eparchie, otec Pavol Vasiľ ceremoniár prešovskej archieparchii a naši predstavení z kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča Prešove.

Po spoločnej modlitbe nasledovala slávnostná večera. Po večeri sme sa všetci presunuli do auly seminára, kde si pre nás pripravili Mikulášsky program bratia tretiaci. Program bol veľmi zábavný, tematický a poučný.

Svätý Mikuláš aj tento rok zavítal do kňazského seminára, kde sa prihovoril a povzbudil všetkých ku konaniu dobra, rozdávaniu lásky, vyzdvihol aj cnosť pokory.

Na konci programu sa prihovoril vladyka Cyril, ktorý poďakoval za pripravený program a ocenil tvorbu a snahu vymyslieť, tak úžasný príbeh. Nasledoval príhovor vladyku Jána, ktorý povzbudil chlapcov, aby adorovali pri Najsvätejšej Eucharistii a rozjímali nad Božím slovom, lebo iba tak sa môžu stať ozajstnými nasledovateľmi odkazu svätého Mikuláša. Zároveň  sa poďakoval bratom tretiakom za  spoločnú modlitbu a  za pekný mikulášsky program.

Záverečné slovo mal otec rektor Vladimír Sekera Mikluš, ktorý sa poďakoval za všetkých otcov predstavených a bratov seminaristov, ktorý povedal, že sme mohli byť spolu ako jedna rodina a budovať vzťahy medzi predstavenými a seminaristami podotkol, že v takej neľahkej dobe nám bratia tretiaci priblížili príbeh o svätom Mikulášovi.

Po záverečných príhovoroch sv. Mikuláš rozdal balíčky celej seminárnej rodine. Na konci sme zaspievali mnoholistvije všetkým prítomným.

 

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove