Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Mikulášsky večierok

Mikulášsky večer začal Veľkou večierňou k sviatku sv. Mikuláša Divotvorcu. Večiereň slávil preosvietený vladyka Ján, spolu s otcami predstavenými seminára. Po spoločnej modlitbe nasledovala slávnostná večera, po večeri sme sa všetci presunuli do auly seminára, kde si pre nás pripravili Mikulášsky program bratia tretiaci. Program bol veľmi zábavný, tematický na súčasné spoločenské problémy.

Svätý Mikuláš aj tento rok zavítal do kňazského seminára, kde sa prihovoril a povzbudil všetkých ku konaniu dobra, rozdávaniu lásky, vyzdvihol aj cnosť pokory. Vladyka Ján poďakoval za krásnu spoločnú modlitbu a bratom tretiakom za mikulášsky program. Po príhovoroch sv. Mikuláš rozdal balíčky celej seminárnej rodine. Na konci sme zaspievali mnoholistvije vladykovi Jánovi. (Peter Ferenc) Foto

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás
Aktuality:

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Štedrý dar 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Duchovná obnova 15.12.2020

Udelenie nižších svätení – postriženija a poddiakonátu 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Duchovné cvičenia v seminári 01.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Naposledy aktualizované:

Propedeutický ročník 20.01.2021

Štedrý dar 23.12.2020

Pozdrav našich bratov zo Zboru sv. Romana Sladkopevca 23.12.2020

Vianočná rozlúčka 18.12.2020

Zamestnanci 15.12.2020

Spoločná opekačka na začiatku akademického roka 15.12.2020

Brigáda v seminári 15.12.2020

Obliečka bratov druhákov 15.12.2020

Imatrikulácia bratov prvákov 15.12.2020

Mikulášsky večierok 15.12.2020

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Predseda biskupskej konferencie USA k inaugurácii prezidenta Bidena
21.01.2021

Svätý Otec kondoloval do Madridu po explózii v cirkevnej budove
21.01.2021

Pápež Bidenovi: Podporovať pokoj a zmierenie v USA i vo svete
20.01.2021

Vatikán začal očkovať bezdomovcov
20.01.2021

Generálna audiencia: Modliť sa znamená bojovať za jednotu
20.01.2021

Sestry baziliánky sa rozlúčili so svojou spolusestrou Bernadetou Annou Voškovou
14.01.2021

Arcibiskup Ján Babjak vyjadruje sústrasť k úmrtiu vladyku Florentina Crihălmeanu
12.01.2021

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
06.01.2021

Oznam o úmrtí sestry Terézie Pavlíny Strelcovej SNPM
05.01.2021

Pastiersky list na začiatok Nového roka 2021
31.12.2020