Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Medzi ruinami v Mosule sa pápež modlil za obete vojen a násilia
07.03.2021

Pápež slávil liturgiu sv. Tomáša s chaldejskou komunitou v Bagdade
07.03.2021

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Mäsopôstná nedeľa – príhovor o. rektora

7. februára, na Mäsopôstnú nedeľu, sa prostredníctvom TV Logos z kňazského seminára prihovoril otec rektor Vladimír Sekera-Mikluš. V príhovore vychádzal z evanjelia tejto nedele, ktoré hovorí o Poslednom súde. Najprv upriamil pozornosť na predošlú časť evanjelia, ktorá hovorí o tom, ako hospodár rozdelil talenty sluhom a nechal ich obchodovať a ukázal, ako tieto dva texty na seba nadväzujú. Uviedol, že táto nedeľa nás pozýva k dávaniu. Zdôraznil dávanie nie z nadbytku, ale z vlastného nedostatku „tak, ako to dnes robíte mnohí z vás: politici, zdravotníci, lekárnicí… vďaka takým ľuďom existuje svet“, povedal. Poslucháčov vyzval, aby nezostali na mieste, ale aby rozdávali, pretože Kristus sa na kríži rozdal úplne a my sme prijali Kristov život, a tak máme z čoho dávať. (M. Baran)

LOGOS-TV príhovor o. rektora

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove