Audio

Naposledy aktualizované:

Odpustová slávnosť v kňazskom seminári 17.05.2021

Foto 11.05.2021

Púť bohoslovcov na mariánske pútnicke miesto na hore Zvir v Litmanovej 11.05.2021

Priamy prenos svätých liturgii v RTVS z Prešova 06.05.2021

Seminárna rada 03.05.2021

Propedeutické stretnutie 02.05.2021

Nižšie svätenia bratov štvrtákov 29.04.2021

Príhovor otca Ľubomíra Petrička – veštenie, mágia, exorcizmus 28.04.2021

Duchovné cvičenia pre bratov šiestakov a ich snúbenice 28.04.2021

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 18.04.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Pápež František vymenoval za biskupa Hong Kongu jezuitu Stephena Chow Sau-yana
17.05.2021

Vyšla kniha Most s Čínou s predslovom kardinála Parolina
17.05.2021

Pápež František reholiam: Zasvätený život je dialóg s realitou
17.05.2021

Nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pápež sláviť vo Vatikánskej bazilike
17.05.2021

John Kerry: Hlas pápeža má autoritu v otázke klimatickej krízy
17.05.2021

ČO NA TO BOH A CIRKEV
04.05.2021

Poznáme víťazov „Biblia očami deti a mládeže“ 2020/2021
02.05.2021

Biblická olympiáda virtuálne
02.05.2021

Apologetika katolíckej viery
02.05.2021

V Prešove sa stretli biskupi na zasadaní Rady hierarchov
02.05.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Mäsopôstná nedeľa – príhovor o. rektora

7. februára, na Mäsopôstnú nedeľu, sa prostredníctvom TV Logos z kňazského seminára prihovoril otec rektor Vladimír Sekera-Mikluš. V príhovore vychádzal z evanjelia tejto nedele, ktoré hovorí o Poslednom súde. Najprv upriamil pozornosť na predošlú časť evanjelia, ktorá hovorí o tom, ako hospodár rozdelil talenty sluhom a nechal ich obchodovať a ukázal, ako tieto dva texty na seba nadväzujú. Uviedol, že táto nedeľa nás pozýva k dávaniu. Zdôraznil dávanie nie z nadbytku, ale z vlastného nedostatku „tak, ako to dnes robíte mnohí z vás: politici, zdravotníci, lekárnicí… vďaka takým ľuďom existuje svet“, povedal. Poslucháčov vyzval, aby nezostali na mieste, ale aby rozdávali, pretože Kristus sa na kríži rozdal úplne a my sme prijali Kristov život, a tak máme z čoho dávať. (M. Baran)

LOGOS-TV príhovor o. rektora

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove