Audio

Naposledy aktualizované:

Odpustová slávnosť v kňazskom seminári 17.05.2021

Foto 11.05.2021

Púť bohoslovcov na mariánske pútnicke miesto na hore Zvir v Litmanovej 11.05.2021

Priamy prenos svätých liturgii v RTVS z Prešova 06.05.2021

Seminárna rada 03.05.2021

Propedeutické stretnutie 02.05.2021

Nižšie svätenia bratov štvrtákov 29.04.2021

Príhovor otca Ľubomíra Petrička – veštenie, mágia, exorcizmus 28.04.2021

Duchovné cvičenia pre bratov šiestakov a ich snúbenice 28.04.2021

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 18.04.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Pápež František vymenoval za biskupa Hong Kongu jezuitu Stephena Chow Sau-yana
17.05.2021

Vyšla kniha Most s Čínou s predslovom kardinála Parolina
17.05.2021

Pápež František reholiam: Zasvätený život je dialóg s realitou
17.05.2021

Nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pápež sláviť vo Vatikánskej bazilike
17.05.2021

John Kerry: Hlas pápeža má autoritu v otázke klimatickej krízy
17.05.2021

ČO NA TO BOH A CIRKEV
04.05.2021

Poznáme víťazov „Biblia očami deti a mládeže“ 2020/2021
02.05.2021

Biblická olympiáda virtuálne
02.05.2021

Apologetika katolíckej viery
02.05.2021

V Prešove sa stretli biskupi na zasadaní Rady hierarchov
02.05.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

LOGOS-TV v seminári

Novinkou nášho kňazského seminára je od 29. januára nainštalovaná kamera pre TV Logos v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice. Pripojíme sa tak k online prenosom z Prešova, Košíc, Bratislavy, Ľutiny, Litmanovej, Klokočova, Michaloviec, Užhorodu či Parmy v USA. Prvýkrát sa bude vysielať 18. februára, a to prenos modlitby Veľkého povečeria s Veľkým kajúcim kánonom svätého Andreja Krétskeho.

Táto modlitba sa modlí v piatom týždni Veľkého pôstu spravidla v stredu večer (utiereň zo štvrtka) a v prvom týždni zvyčajne rozdelená do štyroch častí od pondelka do štvrtka (na Veľkom povečerí). Bohato vyzdvihuje kajúci charakter pôstneho obdobia. Svojimi hlbokými textami nás privádza k zamysleniu sa nad stavom hriešnej duše, pričom človeka nevedie k zúfalstvu nad svoju biedou, ale k pokániu a uvedomeniu si toho, že bez Božej milosti nedokážeme premáhať svoje slabosti, a tak nás pozýva odovzdať sa do rúk milujúceho Boha. (Miroslav Baran)

YouTube – LOGOS-TV seminár Na TV prijímačoch s YouTube prehrávačom treba vyhľadať „LOGOS TV – PRESOV, SEMINAR“
Program Logos-TV preberá aj TV Zemplín, ktorá je dostupná aj káblových TV

YouTube záznam prenosu

Fotky z prenosu

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove