Audio

Naposledy aktualizované:

Národný týždeň manželstva – kňazské rodiny 05.03.2021

Srdcom gréckokatolík 05.03.2021

Zbor sv. Romana Sladkopevca 05.03.2021

Foto 03.03.2021

Martin Husovský v rozhovore s otcom vicerektorom Petrom Milenkym v kňazskom seminári 27.02.2021

Informácie pre kandidátov 25.02.2021

Veľkopôstna súťaž 21.02.2021

Liturgia do RTVS – otec Jozef Harvilko 20.02.2021

Syropôstna nedeľa – liturgia do RTVS – vladyka Ján Babjak SJ 20.02.2021

LOGOS-TV v seminári 19.02.2021

RSS - Správy z VatikánuRSS - ABU - aktuálne správy

Homília Svätého Otca v chaldejskej katedrále: Múdrosť svedkov blahoslavenstiev
06.03.2021

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia
06.03.2021

Dátum pápežových medzináboženských stretnutí bude v Iraku Dňom tolerancie
06.03.2021

V abrahámovskom Ure sa pápež stretol s predstaviteľmi náboženstiev
06.03.2021

Príhovor pápeža v irackom Ure: Ako Abrahám hľaďme na nebo a kráčajme po zemi
06.03.2021

Aktualizované - Zomrel gréckokatolícky kňaz prof. Vojtech BOHÁČ st.
04.03.2021

Kondolencia vladyku Jána Babjaka SJ k úmrtiu prof. Vojtecha Boháča (+video)
03.03.2021

Oznam o úmrtí sestry Ireny Anny Protivňákovej SNPM
01.03.2021

Aktivity mladých v rámci iniciatívy Milujem svoju gréckokatolícku cirkev
01.03.2021

Poď cez pôst s cirkevnými otcami
27.02.2021

Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

LOGOS-TV v seminári

Novinkou nášho kňazského seminára je od 29. januára nainštalovaná kamera pre TV Logos v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice. Pripojíme sa tak k online prenosom z Prešova, Košíc, Bratislavy, Ľutiny, Litmanovej, Klokočova, Michaloviec, Užhorodu či Parmy v USA. Prvýkrát sa bude vysielať 18. februára, a to prenos modlitby Veľkého povečeria s Veľkým kajúcim kánonom svätého Andreja Krétskeho.

Táto modlitba sa modlí v piatom týždni Veľkého pôstu spravidla v stredu večer (utiereň zo štvrtka) a v prvom týždni zvyčajne rozdelená do štyroch častí od pondelka do štvrtka (na Veľkom povečerí). Bohato vyzdvihuje kajúci charakter pôstneho obdobia. Svojimi hlbokými textami nás privádza k zamysleniu sa nad stavom hriešnej duše, pričom človeka nevedie k zúfalstvu nad svoju biedou, ale k pokániu a uvedomeniu si toho, že bez Božej milosti nedokážeme premáhať svoje slabosti, a tak nás pozýva odovzdať sa do rúk milujúceho Boha. (Miroslav Baran)

YouTube – LOGOS-TV seminár Na TV prijímačoch s YouTube prehrávačom treba vyhľadať „LOGOS TV – PRESOV, SEMINAR“
Program Logos-TV preberá aj TV Zemplín, ktorá je dostupná aj káblových TV

YouTube záznam prenosu

Fotky z prenosu

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2021
                Podporte nás


Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove