Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Gréckokatolícki seminaristi nahliadli do rómskej pastorácie

Otec Igor Čikoš, duchovný správca Centra pre Rómov v Malcove, navštívil 6. októbra Gréckokatolícky seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Neprišiel sám, ale spolu s ním prišli traja mladí z bardejovského okresu – Denisa, Patrik a Nikola.

Po krátkom úvode si spolu s bohoslovcami zaspievali gospelovú pieseň O Del man dikhel (Boh ma vidí). Budúcim kňazom otec Igor predstavil rôzne úskalia i radosti súčasnej pastorácie Rómov, podelil sa o svoj životný príbeh, v ktorom Boh prácu v rómskej evanjelizácii požehnával a rozmnožil zasiate slovo stonásobne. Následne sa seminaristom prihovorili mladí – Patrik rozprával o svojom detstve, formovaní vo viere a o jeho záľube – ikonopisectve, pričom ukázal aj tri ikony z jeho tvorby, ktoré už prinášajú požehnanie na stenách domovov jeho známych. Jeho túžbou je napísať ikony do nového Centra Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde. Denisa a Nikola rozprávali o živote dvoch vysokoškoláčok v Prešove, ktoré tento rok čakajú magisterské štátnice. Popri štúdiu sa venujú evanjelizácii, doma vedú modlitbu ruženca s deťmi a sú súčasťou kapely Av Manca (Poď za mnou). Po siedmich rokoch modlitby sa im podarilo úspešne vydať CD s názvom S Bázňou, ktoré doniesli pre všetkých bohoslovcov, prosiac o modlitby a podporu, aby mohli vydať aj druhé, ktoré pomenovali Prichádzam.

Na záver hostia poďakovali semináru za srdečné prijatie a zotrvali ešte v krátkom individuálnom rozhovore s bohoslovcami, čím vznikol priestor na ďalšie otázky, ktoré hostia s radosťou zodpovedali.

Richard Fučko

Foto: Richard Fučko

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove