Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovné cvičenia na začiatku akademického roka

19. septembra 2017

V dňoch od 12. do 15. septembra 2017 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnili duchovné cvičenia, ktoré boli prípravou pre nadchádzajúci nový akademický rok. Exercitátorom, ktorý viedol duchovné cvičenia bol otec Jaroslav Lajčiak, prednášajúci cirkevné právo na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

Hlavnou témou exercícií bolo „Byť milosrdný ako Otec“, pričom sa otec Jaroslav zameral konkrétne na podobenstvo o márnotratnom synovi z Lukášovho evanjelia. Spolu so seminaristami sa postupne zamýšľal nad každou postavou z tohto podobenstva. Pomohol im lepšie porozumieť životným postojom otca i oboch jeho synov, márnotratného, ale i jeho žiarlivého brata. Zároveň vždy poukázal na osobu svätého apoštola Petra, ktorý si počas svojho života prešiel cestou oboch synov, no napokon sa stal milosrdným otcom. V priebehu týchto dní mali seminaristi možnosť rozjímať nad Božím slovom, svojím duchovným životom a hľadať seba samých v príbehu o nekonečnom Božom milosrdenstve. Boh pozýva rovnako každého z nás k tomu, aby sme zakúsili veľkosť jeho lásky a milosrdenstva, a následne aby sme ho preukazovali všetkým vôkol nás. On je ten, ktorý neodsudzuje, no naopak, odpúšťa a zmieruje bratov navzájom.

Martin Tokár

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018