Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova s o. Jozefom Marettom

V dňoch 10. – 12. 12.2021 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila víkendová duchovná obnova pod vedením o. Jozefa Marettu.

Názvom duchovnej obnovy bola prosba z modlitby Otče náš: „Zbav nás zlého“. V prednáškach o. Jozef hovoril o tom, ako je diabol, nepriateľ spásy, vnímaný ľuďmi. Neboli opomenuté ani jeho osídla, ktorými ľudí klame, zvádza a odvádza od Boha – napríklad mágia, špiritizmus, veštenie, astrológia, psychotronici a im podobní, diablove pohľady a možnosti, ktoré človeku ponúka. Jeho cesty vždy majú rovnaký cieľ a výsledok a to otroctvo, smrť a oddelenie od Boha. Mimo Boha niet pokoja, radosti a spásy. Dobrou správou je, že sme vo víťaznom tíme a Kristus má moc zachrániť aj človeka, ktorý sa vedome či nevedome dostal pod vplyv mágie a okultizmu.

Počas víkendu prednášky sprevádzal bohatý duchovný program – sobotná i nedeľná svätá liturgia, na ktorých Božie slovo lámal o. Jozef, a popri nich krásna veľká večiereň, večerná adorácia a nedeľná utiereň.

Duchovnú obnovu zakončilo vrúcne poďakovanie o. rektora excercitátorovi za ochotu a službu. Štedrosť excercitátora sa ukázala aj v dare o. Jozefa, ktorý sa rozhodol venovať seminaristom tri knihy z vlastnej publikačnej činnosti.

Ďakujeme o. Jozefovi Marettovi za jeho službu. Prajeme mu hojnosť Božích milostí do služby a osobného života.

Pripravil Alex Antal

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove