Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova s Jude Antoineom

Počas 7. a 8. októbra 2022 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila duchovná obnova. Svojou návštevou nás poctil Malajzijský laický misionár Jude Antoine so svojou manželkou a dvoma dcérami.

Hlavnou témou celej obnovy bol Svätý Duch. Jude Antoine nám vydával svoje svedectvo ako Boh mocne pôsobil v jeho živote. Hovoril o svojom obrátení a o svojej ceste viery.

Hovoril nám, že je rozdiel prijať Svätého Ducha a byť naplnený Svätým Duchom. Ukázal nám to na príklade rozdielu v apoštoloch po vzkriesení nášho Pána Ježiša Krista a po zoslaní Svätého Ducha.

Učil nás čo nemáme robiť vo vzťahu k Svätému Duchu, aké sú bloky na našej strane a ktoré veci máme robiť, aby sme sa otvorili pôsobeniu Svätého Ducha v našich životoch. Každý svoj bod podoprel názornými ukážkami, často zo svojho života.

Na konci sa za nás všetkých Judovi Antoinovi poďakoval náš otec rektor Vladimír Mikluš Sekera.

 

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove