Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova o. Jan Senaj

V dňoch 10.-11.2.2023 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnila prvá víkendová duchovná obnova v tomto kalendárnom roku 2023, pod vedením o. Jána Senaja, súčasného farára farnosti Breznička a zároveň advokáta a promotéra spravodlivosti Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie.

Duchovná obnova opäť oplývala po stránke obsahovej i tematickej. Išlo o veľmi aktuálnu tému, tému Pôstu.  Nakoľko už o pár dní začneme Veľký pôst – Svätú Štyridsiatnicu, táto téma prišla veľmi vhod. Práve v čase, kedy sa viacerí z nás zamýšľame nad tým, čo a ako počas pôstu, aké predsavzatie si chceme dať, čoho sa chceme zrieknuť a pod. o. Ján nám ponúkol náhľad na tento milosti plný čas, na to ako neminúť cieľ pôstu.

Na úvod o. Ján, upriamil pozornosť na spojitosť pôstu z desiatkami. Práve Svätá Štyridsiatnica predstavuje presne 1/10 roka („desiatok“). Zároveň o. Ján upozornil na fakt, že tak ako Pána Ježiša viedol na púšť Svätý Duch, tak aj v našom prípade je pôstne obdobie darom Božím, a práve Svätý Duch nas privádza na „púšť“. Práve Svätý Duch je ten, kto nás chce obnoviť. Pôst je preto časom, kedy nám Svätý Duch chce priniesť svetlo. Svätý Duch má byť ten, kto má formovať náš deň, naše rozhodnutia, naše kňazstvo, život, čas a to všetko čo budeme konať počas pôstu.

Pôst, ako zdôraznil o. Ján, má niečo v našich životoch zmeniť. Človek ktorý vstúpi do pôstneho obdobia má byť pôstom poznačený. Tiež poukázal na fakt, že všetko čo nestojí na Bohu, bude zruinované. Preto všetko čo robíme máme zakladať na Bohu. V prvej prednáške sme boli tiež pozvaní k tomu, aby sme si vždy našli čas si vypočuť toho druhého, inak to môže skončiť katastrofou. Komu, alebo čomu dávame najviac času, to najviac milujeme. Nájsť si čas totiž znamená milovať. A keď svoj čas dávame Bohu zaručene rastieme.

Nasledujúci deň sme sa zamýšľali nad 58. kapitolou knihy proroka Izaiáša, kde sa prorok venuje práve téme pôstu. Prorok pritom poukazuje, že Bohu páči ak je náš pôst ruka v ruke s pokaním, modlitbou a almužnou. Náš pôst má byť predovšetkým sprevádzaný láskou.

Na záver nas o. Ján povzbudil na ceste kňazstva. Celým svojím srdcom máme hľadať a milovať Boha. Všetko v našom živote sa má točiť okolo hľadania Boha. Rovnako nás vyzval k ľudskosti, ktorá znamená prijímať zranenia iných.

Popri hlavných témach sa o. Ján delil aj s rôznymi životnými skúsenosťami a príbehmi, z pastorácie aj osobného života. Napríklad to, že . To, že o. Ján rozprával od srdca, bolo vidieť už od začiatku.

Ďakujeme o. Janovi za jeho službu blížnym a za naše obohatenie. Prajeme mu hojnosť Božích milostí do služby a osobného života.

Pripravil Martin Onisik, 3. ročník

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2023

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove