Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova

V predvečer sviatku svätého Jána Zlatoústeho, 12. novembra, sme začali intenzívnu 24hodinovú duchovnú obnovu s otcom protojerejom Milanom Gáborom z farnosti Poráč.

V piatok večer sme začali veľkou večierňou s lítiou, počas ktorej sme rozjímali  nad textami ospevujúcimi autora jednej z liturgií. Prvá prednáška sa venovala symbolom vo východnej tradícii, v ktorej nám otec Milan priblížil symboliku svätyne a lode chrámu. Deň sme zavŕšili spoločnou modlitbou polnočnice.

V sobotu ráno sme pokračovali  svätou liturgiou, v ktorej otec exercitátor vychádzal zo slov evanjelia o Dobrom pastierovi, v ktorých Kristus o sebe hovorí, že je brána, ktorou sa vchádza i vychádza do ovčinca. Otec Milan túto bránu pripodobnil k cárskym dverám, za ktorými je Kristus, pred nimi je čakajúci ľud.  Nasledovala druhá prednáška, ktorá pokračovala históriou  a opisom ikonostasu. Po nej sme sa pomodlili tretí aj šiesty čas. Po krátkej prestávke otec Milan opisoval každú ikonu na ikonostase, jej atribúty a zahalený význam. Po obednej pauze sme sa spoločne pomodlili deviaty čas, po ktorom nasledovala posledná prednáška, ktorá bola zameraná na ikonu svätej Trojice od Rubleva, ikonu patrocínia našej kaplnky. Duchovnú obnovu sme zakončili vsenočným bdením, veľkou večierňou s litiou a nedeľnou utierňou.

Po veľkej večierni poďakoval za všetkých predstavených a seminaristov otec vicerektor Peter Milenky, vyjadriac vďaku, že otec Milan prijal pozvanie a taktiež povzbudil chlapcov rásť vo východnej spiritualite. Na pamiatku semináru zanechal brožúru z výstavy ikon v Žiline.  Po poďakovaní nasledovalo mnoholitsvije.

Pripravil Marek Bogdaň


Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2022

       Podporte násGréckokatolícky kňazský seminár v Prešove