Gréckokatolícky kňazský seminár

blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Duchovná obnova

22. marca 2018

Marcovú duchovnú obnovu nám dávali otcovia špirituáli otec Milan Mojžiš a otec Jozef Harvilko.

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2018